Til hovedinnhold
Viser 971–980 av 2503 treff.
 • Innledning

  07.06.2023 | Kapittel

  ...førstereis i møte med tolking. Det å snakke med noen via en tolk kan være uvant til å begynne med. Det kan oppleves som rart og forstyrrende at det er en ekstra person med i samtalen/aktiviteten. Illustrasjon ...
 • Introduksjon

  17.06.2022 | Kapittel

  ...oppgaver i afasiundervisningen tekst i felt Om Sareptas afasikrukke "Sareptas afasikrukke" er navnet på en oppgavebank og et nettverk for logopeder som underviser mennesker som har afasi (ervervede språk- og ...
 • Afasi og alternativ og supplerende kommunikasjon

  22.09.2020 | Artikkel

  Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) er strategier og hjelpemidler som skal bidra til at en person kan kommunisere på best mulig måte. ASK inkluderer strategier og hjelpemidler som kan være til ...
 • Osmo

  27.03.2019 | App

  ...apper og konkrete brikker. Osmo består av et grunnsett der du setter iPaden i et stativ og monterer en reflektor over kameralinsen. Dette gjør at brikker og annet materiell du legger under ipaden kan samhandle ...
 • Syn og omvendt undervisning

  17.08.2022 | Kapittel

  ...behov for å få forklart innholdet i ressursen før de skal jobbe med den hjemme. Bruk god tid på aktivering av forkunnskaper slik at elevene har et godt grunnlag som de kan bygge ny kunnskap på. Velg tilgjengelige ...
 • Engasjement, motivasjon og mestring

  04.05.2023 | Kapittel

  ...eleven klarer å lese ordet på egen hånd før det er helt sikkert at han vil klare det fører nøye registrering av ordene eleven har jobbet med regelmessig repeterer ordene med eleven ...
 • Betingelser som øker sannsynligheten for å lykkes

  05.12.2016 | Kapittel

  Det er en klar styrke hvis flere av personalet engasjerer seg i «følelsestimene» og i barnets arbeid med følelser. Vår erfaring er at det å være den eneste i personalet som befatter seg med disse samtalene ...
 • Sårbarhet ved tolket samhandling

  07.02.2022 | Kapittel

  ...blir litt annerledes enn direkte samtaler. Når vi snakker sammen via tolk, kan denne annerledesheten føre til en ekstra sårbarhet for misforståelser. Vi kan ikke ta for gitt at en tolk alltid klarer å ...
 • Duxbury DBT

  02.09.2019 | Kapittel

  ...integreres med Microsoft Word, eller du kan åpne en Word-fil i programmet og konvertere den. Før du sender den til utskrift, har du mulighet for å gjøre endringer i den konverterte teksten. Utskrift fra Word ...
 • Book Creator og syn

  21.11.2019 | Kapittel

  ...bildene og til navigering. Det er flere tilpasninger som kan gjøre arbeidsprosessen lettere for barn med en synsvanske: "Read to me"-funksjonen leser opp teksten som er lagt inn. Talehastighet og volum kan justeres ...