Til hovedinnhold
Viser 2271–2280 av 2503 treff.
 • DIAS - testverktøy

  05.03.2020 | Kartleggingsmateriell

  – samlet på ett sted i en spiralperm. Håndboken inneholder nødvendig informasjon for gjennomføringen av DIAS, skåring av resultatene og tolkning av skårene. Håndboken har også en teoridel som beskriver ...
 • Visuelle noter

  31.01.2021 | Bok/hefte

  ...som kan brukes av både seende og de med nedsatt syn. Heftet kan være nyttig både for lærere som har en blind elev i klassen og elever som leser punktskrift. Det inneholder tegn som forekommer i musikklærebøker ...
 • Tilrettelegging

  22.08.2023 | Kapittel

  Et barn som har en synshemning, er avhengig av hørselen og et godt lydmiljø. På samme måte vil et barn med hørselshemning være avhengig av synet og et godt visuelt miljø. Når begge disse sansene er svekket ...
 • Mobiltelefon som læringsverktøy

  15.08.2019 | Video

  ...som begge er dyslektikere, er helt avhengig av mobilen både for å kunne lese og skrive. Det foregår en debatt om mobilbruk i skolen og klasserommet. Den handler i liten grad om mulighetene mobiltelefonen ...
 • Å kunne utforske skriving selv

  30.05.2023 | Kapittel

  ...kommunikasjonsform. Påpeke likheter med bokstaver Her er et filmklipp av Victoria på tre år. Den voksne har skrevet en setning Victoria og den voksne som de har laget sammen med bruk av løse grafiske symbol. Victoria skribler ...
 • Tilpassing og tilgang til litteratur

  09.06.2023 | Kapittel

  ...å gjøre sidene i bøkene lettere å bla i og forholde seg til. Bruk en gjenstand laget av lett materiale som plasseres mellom sidene i en bok, slik at den som skal lese boken kan sette fingeren/hånden mellom ...
 • Hva er typiske vanskeområder for personer med DLD?

  04.08.2023 | Kapittel

  ...grammatiske utfordringer personer har ser ut til å variere avhengig av språk. Foreløpige resultater fra en norsk studie viser at setninger som avviker fra den vanligste grammatiske strukturen i norsk (subjekt ...
 • Juvenile Neuronal Ceroid Lipofuscinosis, Childhood Dementia and Education

  09.05.2019 | Bok/hefte

  ...litteratur/studier og resultater fra et større, internasjonalt prosjekt. Resultatene i prosjektet er basert på en omfattende survey-undersøkelse og intervjuer, med deltakelse fra et relativt høyt antall familier og ...
 • Kartlegging av utviklingsmessige språkforstyrrelser (DLD)

  04.08.2023 | Kapittel

  Når vi mistenker at noen har språkforstyrrelser, er god kartlegging en forutsetning for å få oversikt over hvilken type vanske det er snakk om, grad og omfang.  Å kartlegge språkforstyrrelser vil si å ...
 • Lese og skrivevansker

  04.08.2023 | Kapittel

  ...elever med språkvansker. For noen er både avkoding og leseforståelse vanskelig. Matematikkfaget har en rekke språklige komponenter som er med på å danne grunnlag for mestring i matematikk. Vansker med å ...