Til hovedinnhold
Viser 1431–1440 av 2747 treff.
 • Tilpassing og tilgang til litteratur

  09.06.2023 | Kapittel

  Tenk over hvilken form for tilrettelegging dere har gjort, og hvs dere eventuelt har behov for. For barn som er blinde og sterkt svaksynte kan det være lurt å introdusere lydbøker tidlig. Målet er å øve ...
 • Hva er Tourettes syndrom?

  03.11.2021 | Kapittel

  ...plutselige, ikke rytmiske, formålsløse, gjentatte og ufrivillige. For at diagnosen TS kan stilles, skal barnet ha eller ha hatt flere motoriske tics og minst ett vokalt tics. Tics skal ha vært til stede i mer ...
 • Beskyttelsesteknikker

  09.08.2023 | Kapittel

  ...på at eleven kan ha problemer med å skjønne hensikten med beskyttelsesteknikker. De vil heller bruke hendene til å undersøke omgivelsene. Dette gjelder særlig for små barn. Sporing og høy beskyttelse sporing ...
 • Visuell musikk

  22.06.2016 | Nettressurs

  Hørselshemmede barn og ungdommer er interessert i musikk. Hørsel er ingen forutsetning for å oppleve musikk. Musikk er ikke bare lyd. Musikk er også bevegelse, rytme og formidling. Til sammen blir dette ...
 • Språkforstyrrelser

  04.08.2023 | Kapittel

  ...begrepsforståelse og begrepsdannelse. Språkforstyrrelser kan være lette å overse i skolealder, fordi barna som oftest har utviklet et tilfredsstillende hverdagsspråk. I matematikken betyr ord imidlertid ofte ...
 • Muskel- og bevegelsessansen

  21.09.2023 | Kapittel

  ...står i forhold til hverandre. Hvis vi lukker øyene, for deretter å peke på nesetippen med en finger, klarer vi det med rimelig god presisjon. Vi kan deretter også peke på en finger på andre hånden, eller ...
 • Selvstendig lesning

  30.05.2023 | Kapittel

  Elever med ulike læreutfordringer har kanskje et lesenivå som er betydelig under lesenivået i klassen, noe som gjør utvalget av lesestoff til en utfordring. Eleven kan også ha utfordring med for eksempel ...
 • God og tilgjengelig litteratur

  07.06.2023 | Kapittel

  ...fortellerlyst. Ulike kriterier legges til grunn når man velger ut bøker. For oss har det vært viktig med mangfold og bredde i utvalget. Her finner du både klassikere og nyere bøker og ulike sjangre representert ...
 • Bitsboard Flashcards & Games

  10.05.2016 | App

  ...inneholder bilder, tekst og lyd. Bitsboard har mer enn 35 spillbaserte oppgaver hvor du kan arbeide med utgangpunkt i bildekort og lydstøtte på ulike måter; bygge ord, stave, finne ord til bilde, finne manglende ...
 • Eksempel

  18.09.2018 | Kapittel

  ...synsfeltet vil si at den voksne er sikker på at barnet ser både ansiktet og hendene til den voksne. Det at jeg bruker tale og tegn samtidig er muligens med på å gi meg en følelse av å kommunisere, men flere ...