Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 2061 - 2070 av 2658 treff.

 • Følelsessamtaler i skolesammenheng

  04.05.2015 | Kapittel

  ...eksempelvis oppstart av samtaletimer. Tiltaket bør forankres i skolens ledelse, gjerne i samarbeid med PPT. Følelsessamtalene bør inngå som en del av elevens IOP (individuell opplæringsplan), hvis eleven ...
 • Ervervet hjerneskade - en usynlig vanske

  17.12.2018 | Artikkel

  ...en hjernerystelse kan betegnes som en «lett ervervet hjerneskade». I Norge antar man at om lag 1600 barn og unge i alderen 0–16 år hvert år pådrar seg en hodeskade. Ikke alle disse får nødvendig oppfølging ...
 • Dialog

  06.05.2021 | Kapittel

  ...sies Gjenta korrekt ved språklige forvekslinger, slik at forvekslingen oppdages og korrigeres av barnet eller eleven ...
 • Tilbake til skolen etter en hodeskade

  02.02.2016 | Veileder

  Veilederen gir råd og tips til lærere og PPT. Hvert år får cirka 1600 barn og ungdommer en traumatisk hodeskade etter å ha skadet seg i lek, fritidsaktiviteter, trafikkulykker og vold. Skaden kan være ...
 • 58 literacy tips

  25.02.2021 | Bok/hefte

  ...handler om literacy, og skal være en inspirasjon og idesamling for deg som på en eller annen måte møter barn, unge og voksne som skal utforske, leke og lære mer om bokstaver, lyder, ord, lesing og skriving, ...
 • Over og under

  08.06.2016 | Artikkel

  Mål: Bruk preposisjoner som viser posisjon. Fokusord I Ved siden av Under Over Nesten Til Etter Mellom Med Ved Ned Opp Rundt Gjennom Av Fra Hos Om For Innen Omkring Huskelapp (PDF) Materiell Fargeleggingsark: Preposisjoner ...
 • Kurs for fagpersoner om kombinerte syns- og hørselsvansker og døvblindhet

  20.06.2016 | Tjeneste

  ...eller andre faginstanser som yter tjenester til personer med kombinerte syns- og hørselsvansker eller døvblindhet. Mål Å øke kompetansen om personer med døvblindhet/kombinerte syns- og hørselsvansker og deres ...
 • Lese visuelt

  03.09.2018 | Kapittel

  Mange elever med nedsatt syn kan lese visuelt ved å benytte forstørring og/eller tilpasning av kontrast. Prinsipielt blir tilnærmingen den samme enten du leser tekst på papir eller digital informasjon ...
 • Lite kunnskap om afasi – en pedagogisk utfordring i afasiomsorgen

  27.10.2017 | Artikkel

  ...og lett tilgjengelig for personer med afasi og deres familier. I tillegg er det viktig med økt bevissthet om afasi i samfunnet. FoU Line Haaland-Johansen (Norge) med flere International Journal of ...
 • Hva læreren til bimodalt tospråklige elever må gjøre

  02.04.2018 | Artikkel

  Elevene trenger lærere som kan elevens to språk og som kommuniserer uhemmet med eleven skaper et læringsmiljø som er tilrettelagt fysiske og høreteknisk, og som er trygt og rolig • innfører tegnspråk ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!