Søk | www.statped.no

Viser 31 - 40 av 2659 treff.

 • 10 tips for deg som jobber med barn med CVI

  16.04.2021 | Artikkel

  Barn og unge med CVI kan ha begrenset erfaring med den tilfeldige læringen som seende barn har tilgang til. Deres synsfunksjon og eventuelle motoriske vansker hindrer dem i å kjenne til de naturlige mulighetene ...
 • Programmering for barn med særskilte behov

  17.08.2021 | Tema

  ...stimulere til skaperglede, nysgjerrighet, selvtillit og vilje til å prøve ut ideer og løse oppgaver. Med riktig tilrettelegging kan programmeringen fungere på alle nivåer og tilpasses ulike behov. Alle elever ...
 • Læring hos barn og unge med synshemming

  27.05.2016 | Nettressurs

  ...fungerer godt for barn og unge med synshemming. Rapport fra Statped og NTNU Samfunnsforskning. Tittelen på publikasjonen er "Kunnskapsoversikt over forskningsfunn om læring hos barn og unge med synshemming" ...
 • Barn og unge med særskilte behov

  16.01.2017 | Artikkel

 • Tilrettelegge i barnehagen med nedsatt hørsel

  07.09.2022 | Video

  Mathilda (3) tilrettelegging i barnehagen for å utvikle talespråk og tegnspråk.  Filmen handler om: Å utvikle talespråk og tegnspråk Å tilrettelegge tiltak i barnehagen som fremmer talespråk og tegnspråk ...
 • Fra barnehage til skole med nedsatt hørsel

  07.09.2022 | Video

  ...får Einar (6) en god skolestart med planlagt overgang fra barnehagen. Filmen handler om:  Tidlig planlegging av skolestart Samarbeid mellom skole, hjem, PPT og barnehage Gode relasjoner i overgangssituasjoner ...
 • Tilgjengelighet for barn med bevegelseshemning og multifunksjonshemming

  01.10.2020 | Artikkel

  Ramper og heiser tilpasset for både manuelle og (store) elektriske stoler med ledsagerstyring. Brede nok terskelfrie dører med elektrisk døråpner som er tilgjengelig for betjening fra rullestol. Handicapparkering ...
 • Tidlig samspill – barn med nedsatt hørsel

  26.08.2020 | Artikkel

  ...kontakten mellom barn med hørselstap og foreldrene eller andre nærpersoner det første leveåret er grunnleggende for språklig og sosial utvikling.  Barnets signaler må tolkes og besvares slik at barnet får erfare ...
 • Språk og kommunikasjon – barn med nedsatt hørsel

  26.08.2020 | Artikkel

  Kommunikasjon med omverdenen starter i det øyeblikket et barn er født. Det gjelder også barn med hørselstap.  En forutsetning for at barnet skal være aktiv i kommunikasjonen med omgivelsene, er at det ...
 • Små barn med behov for ASK

  10.02.2021 | Artikkel

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!