Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 1 - 10 av 1197 treff.

 • Effective Stuttering Treatment (EST)

  26.01.2022 | Artikkel

  Prosjektperiode: 2018-2022 Prosjektleder: Professor Kari-Anne B. Næss, Uio Kontaktperson i Statped: Karoline Hoff  ...
 • Statped

  02.12.2016 | Kapittel

  Statped er et nasjonalt kompetansemiljø på det spesialpedagogiske feltet i opplæringssektoren og er en etat underlagt Kunnskapsdepartementet fra og med 1. januar 2020. Føringene for Statpeds arbeid legges ...
 • Stammebehandling av barnehagebarn

  24.02.2020 | Artikkel

  ...som stammer. Artikkel av Ane Hestmann Melle, Karoline Hoff m. fl. I Norsk tidsskrift for logopedi, 2/2019, side 6-13 Ane Hestmann Melle, Karoline Hoff m. fl. Norsk tidsskrift for logopedi, 2019 ...
 • Stamming i et praksisrettet perspektiv

  12.09.2019 | Artikkel

  ...foreldresamtale, eller ved behov for kunnskap om et nytt tema.  Artiklene svarer på spørsmål som Statped ofte får. De tar utgangspunkt norske forhold og praksis, og de supplerer norsk og internasjonal litteratur ...
 • Statped sebrudakperspektijvan

  27.03.2015 | Kapittel

  Statpeda barggo galggá vuojnnut ja sebrudagáv viehkedit. Åhpadus le mijá álkkádussystema ájnnasamos åsij gaskan. Mij galggap viehkedit váj ájnas sebrudakulme vuona álkkádusstáhtan ålliduvvi. Dán aktijvuodan ...
 • Statped barggut

  23.12.2014 | Kapittel

  ...oahppanbirrasis. Statped galgá doaibmevaččat váikkuhit duohtandahkat dien. Searvadeapmi mearkkaša seammaárvosaš oassálastin ja gullevašvuohta sihke fágalaččat, sosiálalaččat ja kultuvrralaččat. Statped galgá fállat ...
 • Statpeden faagesuerkieh

  30.12.2014 | Kapittel

  Statped dam uvtemes lïerehtimmiemaahtoem åtna dej faagesuerkiej sisnjeli goh bieljehtstjelmehtsvoete / aktanamme vuejneme-, jïh govlemeteehpeme, åådtjeme aajlamïrhtoe, govleme, gellielaaketje learoetsagkesh ...
 • Statpeda geavaheaddjiperspektiivvas

  13.03.2015 | Kapittel

  ...ovdánahttimis. Statpeda geavaheaddjiperspektiiva lea vuođđuduvvon višuvdnii “Ovttadássásašvuohta ja hálddašeapmi”. Geavaheaddjit galget vásihit ahte Statpeda bálvalusat atnet árvvus ja dohkkehit sin. Statpeda galgá ...
 • Statpeda dahkamus

  23.12.2014 | Kapittel

  ...oahppambirrasin. Statped galggá dåjmalattjat viehkedit váj dát ålliduvvá. Sebradahtte mierkki avtaárvvusasj oassálasstem ja tjanástallam sihke fágalattjat, sosiálalattjat ja kultuvralattjat. Statped galggá dievnastusájt ...
 • Statpeds kodebrikker

  19.08.2021 | Kapittel

  Blue-bot og kodebrikker bildeblokk Hvordan virker de? Statpeds kodebrikker består av et brett med langsgående kanter og med markerte kanter som avgrenser brettet øverst og mot venstre. Selve kodebrikkene ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!