Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 581 - 590 av 2829 treff.

 • Hva er stamming? Sett i relasjon til tidlig stammeforløp

  29.03.2016 | Artikkel

  Artikkelen tar for seg temaer som har betydning i opplysningsarbeid om stamming hos førskolebarn, både for logopeder og barnas nærpersoner. Forskning og utvikling På mange måter kan det virke unødvendig ...
 • Cumulus: Innføring i samfunnsfag og naturfag for barnetrinnet

  10.04.2015

  ...opptrer flere steder i boka og kommer med gode tankevekkere. Cumulus-serien er tydelig differensiert, og vi har kjennskap til at bøkene også nyttes for tilrettelagt undervisning i videregående skole. Bliss-symbolene ...
 • Mine sirkler: Hvordan klippe og lime i iPhone?

  17.12.2013

  Evernote). Les om bruk av Evernote lenger ned. Fra e-post til "Mine sirkler Første fase: Produser teksten i ro og mak. Jo mer du gjør på forhånd på datamaskinen din, dess mindre justering på telefonen får du ...
 • Målbeskrivelser og samvalg i relasjon til personlige ønsker og preferanser

  21.01.2020 | Artikkel

  ...doktorgradsarbeid med prosjekttittel: "Stammebehandling – hva hjelper for hvem?" Studien tok utgangspunkt i brukerperspektivet, og er basert på både kvantitative og kvalitative data. Studien ble gjennomført for ...
 • Tidlig identifisering og innsats for flerspråklige barn i barnehagen

  12.03.2019 | Bok/hefte

  Rapport fra prosjekt i Frogn kommune som har hatt et ønske om felles rutiner og god pedagogikk ved oppstart i barnehagene for barn med flerspråklig bakgrunn og som har søkt Statped om hjelp til et utviklingsprosjekt ...
 • iPad i undervisningen – et bidrag til inkludering og deltakelse?

  22.11.2018 | Artikkel

  ...for at bruk av iPad  bidrar til at elever med lese- og skrivevansker får økt mulighet til deltakelse i klassens faglige og sosiale fellesskap. Last ned rapporten fra prosjektet her. Prosjektperiode: august ...
 • Små barn med synssvekkelser i en digital verden

  17.12.2018 | Artikkel

  Småbarns hverdag digitaliseres i stadig større grad, og digital kompetanse er viktig i dagens informasjonssamfunn.  Denne studien undersøker om barnehagebarn med synssvekkelser henger med på denne utviklingen ...
 • Kartlegging av afasi: Hva gjør logopeder i Norge?

  01.02.2017 | Artikkel

  I hvilken grad kartlegger logopeder språk- og kommunikasjonsvansker hos personer med afasi? Og hvilke verktøy bruker de i dette arbeidet? Artikkel med resultater fra en spørreundersøkelse blant norske ...
 • Fravær for elever i videregående opplæring og tjenester fra Statped

  19.10.2017 | Artikkel

  ...opplæringsloven, for eksempel spesialundervisning i kap. 5 tegnspråkopplæring i § 3–9 punktskriftopplæring i § 3–10 alternativ og supplerende kommunikasjon i § 3–13 Det er viktig at skolen er informert på ...
 • Matematikk i barnehagen for barn med nedsatt hørsel

  24.06.2016 | Artikkel

  ...hørsel og døve barn trenger allerede i førskolealderen mange og varierte erfaringer med matematiske begreper. Det er viktig å være bevisst på det matematiske språket i hverdagen og styrke barnets ordforråd ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!