Søk | www.statped.no

Viser 2541 - 2550 av 3366 treff.

  • Nedsatt hørsel

    03.12.2020 | Kapittel

    ...ha lettere for å oppfatte lydene i språket og fjerne forstyrrelser fra andre lydkilder. Det er også mulig å høre lydbok direkte gjennom høreapparater. Elevene har gjerne papirboka foran seg og lyd på øret ...
  • Felles forståelse

    25.01.2018 | Kapittel

    Sørg for å få en felles forståelse av elevens situasjon her og nå. Planlegg i fellesskap en best mulig tilbakeføring til skolen. Hva er realistiske opplæringsmål? ...
  • Skjermleser

    08.06.2016 | Artikkel

    ...personer som er blinde eller som ser så dårlig at det er uaktuelt å bruke skjerm. Skjermleseren formidler skjerminnholdet både når du leser og skriver. Dermed kan personer som er blinde eller sterkt svaksynte ...
  • Følelser

    13.06.2016 | Artikkel

    ...mellomnavn, eller kallenavn. Snakk om pronomen som du kan bruke om deg selv: jeg, meg, meg selv. Modellere disse pronomen på talemaskinen. Lag en setning med elevens navn i begynnelsen, for eksempel - Jon ...
  • Informasjonskapsler (cookies)

    04.05.2018 | Kapittel

    ...nettstedet hver gang du går til en ny side. Informasjonskapsler kan inneholde data om deg som bruker. Først og fremst inneholder de en unik ID som kan skille deg fra andre brukere på nettstedet.  På statped.no ...
  • Om tidleg innsats

    16.11.2017 | Artikkel

    ...anten vanskane oppstår i førskulealder eller seinare i livet. Tidleg innsats er svært viktig. Med tidleg innsats kan vi unngå at vansken blir unødvendig stor og at det oppstår tilleggsvanskar Med tidleg ...
  • Det er ord bak bokstavene

    10.03.2017 | Bok/hefte

    Dette er en håndbok for barn og unge om dysleksi. Boken gir tips og veiledning til dem som selv har dysleksi, og til foreldre, søsken, venner, lærere og andre som møter barnet/ungdommen i det daglige.
  • Samtaler om å ha CVI

    23.11.2020 | Artikkel

    ...forstå og forholde seg til synsinntrykk. Selv om øynene fungerer normalt, kan synsfunksjonen være redusert.  Det varierer mye hvordan CVI arter seg. Synsvansken kan være vanskelig å forstå, både for den som ...
  • VEND & VIPP

    19.05.2020 | Konkret materiell

    ...den ene siden,og tegnet for dyret på den andre siden. Kortene skal spres utover med illustrasjonssiden vendt opp. Ut fra illustrasjonene, og det en vet om dyrene skal en gjette tegn. For fasit; vend kortene ...
  • Interessekartleggingsskjema

    21.08.2017 | Kapittel

    ...med smak og/eller lukt) Andre sanser, som vestibulær sans og kinestetisk/proprioseptisk sans, er ikke tatt med som egne kategorier. Det er isteden satt opp en kategori med Andre opplevelser og sammensatte ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!