Til hovedinnhold
Viser 841–850 av 3415 treff.
 • Metode for en helhetlig skriftspråkopplæring

  30.05.2023 | Kapittel

  ...alfabetiske koden og til conventional literacy, er glidende. Både i den tidlige undersøkende, utprøvende og lekende fasen og i den mer formelle opplæringsfasen, handler det om å gi barna, elevene eller de voksne ...
 • Tiltak for elever med skolefravær

  13.04.2021 | Kapittel

  ...flere årsaker og har utviklet seg over tid. Å forstå vanskene og sette inn tiltak som passer for den enkelte elev, er avgjørende for å hjelpe eleven tilbake til skolen. Laget rundt eleven For å hjelpe en ...
 • Undersøkelse forut for kjevekirurgisk inngrep

  31.05.2021

 • Hvem har behov for ASK?

  27.09.2021

 • Innsøking for tegnspråklig opplæring ( §3-9)

  17.03.2022 | Kapittel

  Etter vedtak om opplæring i og på tegnspråk etter §3-9 i opplæringsloven.  Frist for søknad om inntak etter opplæringsloven § 3-9 er 1. februar. Søknaden skal sendes til fylkeskommunen der søkeren bor ...
 • Opplesning i Fokus og Lesemodus (Word)

  09.02.2021 | Kapittel

  I Word kan du også få tilgang til en forenkling av skjermbildet, og opplesning og tilpasning av tekst i det som kalles Fokus og Lesemodus. Disse finner du under fanearket Visning. Opplesning startes i ...
 • Tospråklige eventyr; Norsk tegnspråk og norsk

  10.08.2017 | Nettressurs

  ...er dannelseshistorier som ruster oss for livet. I denne ressursen er det eventyr fra Asbjørnsen og Moe, H.C. Andersen og brødrene Grimm som skal bidra til dette, samt fire eventyr fra fjernere land. Tospråklige ...
 • Happy Apping – Lese og skrivestøtte på Chromebook

  23.04.2020 | Video

  Webinar for lærere/spesialpedagoger som jobber med elever som har lese- og skrivevansker. Dette Webinaret gir deg tips til hvordan du kan tilrettelegge undervisningen og hjemmeundervisningen for elever ...
 • Vansker med å snakke og forstå

  04.08.2023 | Kapittel

  ...barn, unge eller voksne strever med sitt eget språk uten at man kjenner grunnen til dette. Barn med språkforstyrrelser strever med å forstå hva som blir sagt, og med å uttrykke sine ideer og følelser. Utviklingsmessige ...
 • Lese- og skrivevansker i videregående skole

  04.08.2023 | Kapittel

  ...lesing for læring godt etablert. Elevene skal arbeide med nye fag som ikke er kjent fra grunnskolen, og lære mange nye og hittil ukjente begreper. Dette kan være en utfordring for elever med lese og skrivevansker ...