Til hovedinnhold
Viser 111–120 av 631 treff.
 • Programmering med roboter - utviklingsfremmende tiltak for barn med særskilte opplæringsbehov

  07.06.2022

 • 13: 05 Praksisfortelling: Tiltak for mann med afasi og alvorlig taleapraksi

  23.05.2022

 • ADHD og Tourettes syndrom i skolen - veileder i utredning som grunnlag for tiltak

  27.01.2016 | Veileder

  ”ADHD og Tourettes syndrom i skolen – Veileder i utredning som grunnlag for tiltak” er et praktisk redskap for skole og PP-tjeneste.  Mange års erfaring med utredning av elever med ADHD og Tourettes syndrom ...
 • 20. desember

  20.12.2022 | Artikkel

  ...og supplerende kommunikasjon: Hvordan kan tidlig innsats støtte små barn? (19:25) 20. desember 2022 Gro Narten Markestad, seniorrådgiver i Statped Tidlig innsats for små barn med behov for alternativ og ...
 • Opptak og presentasjoner fra PPT-lederkonferansen 2020

  03.02.2020 | Artikkel

  ...september TEMA: Tidlig innsats og inkluderende fellesskap - om samhandling og realisering av målet Konferansier: Ronny Brede Aase Tone Mørk, direktør i Statped Se opptak Tidlig innsats og inkluderende ...
 • Spesialpedagogisk rådgivning og veiledning

  14.06.2016 | Seksjon

  ...skoler og pedagogisk-psykologisk tjeneste som innsatsområde skal bidra til endringer og forbedringer i pedagogisk praksis. Det er et supplement til innsats fra pedagogisk-psykologisk tjeneste i barnehager ...
 • PPT-lederkonferansen

  18.02.2022 | Seksjon

  ...utøvelse av mandatet Laget rundt barnet er endret som følge av stortingsmeldingen "Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO/AKS". Har vi kommet dit vi ønsker? Hvordan ...
 • Referanser og utdypende fagstoff

  02.09.2022 | Kapittel

  Spørreskjemaet "20 spørsmål om språkferdigheter" Rapport om et prosjekt om foreldresamarbeid: Tidlig identifisering og innsats for flerspråklige barn i barnehagen  Mer om referert modell og metodikk for utredning ...
 • Om strakstilbud fra Statped

  19.06.2016 | Artikkel

  Statped har mottatt henvendelsen. Tilbudet har et pedagogisk perspektiv med vekt på muligheter for tiltak og tilrettelegging. Det kreves ikke søknad fra pedagogisk-psykologisk tjeneste. Både brukere og samarbeidsparter ...
 • Veiledning i arbeidslaget

  13.01.2021 | Veileder

  ...knyttet til tidlig innsats for små barn med store motoriske utfordringer og behov for alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK). Denne veilederen løfter fram og belyser utfordringer, og tiltak med og empirisk ...