Til hovedinnhold
Viser 121–130 av 631 treff.
 • Tildelingsbrev til Statped

  11.01.2023 | Publikasjon

  (2019–2020) Tett på – tidlig innsats og inkluderende felleskap i barnehage, skole og SFO (regjeringen.no). Stortingsmeldinga varslar ei rekke endringar og tiltak som skal bidra til tidleg innsats og inkluderande ...
 • Realistiske opplæringsmål

  16.06.2016 | Video

  ...hjerneskade? En helhetsorientert og tverrfaglig innsats, bygd på felles refleksjon og forståelse, er antagelig nødvendig for å kunne iverksette gode og realistiske tiltak for eleven. Det er også viktig at eleven ...
 • Løpsk tale i barnehagealder

  23.06.2016 | Artikkel

  ...stille diagnosen løpsk tale før barnet er om lag 8 år.  Det er likevel anbefalt å sette i verk tidlege tiltak kring barnet om han snakkar svært utydeleg, uforståeleg, raskt og «sluker» ord og stavingar.
 • Ervervet hjerneskade - en usynlig vanske

  17.12.2018 | Artikkel

  ...oppfølging etter skaden. Statped, avdeling for ervervet hjerneskade, ønsker derfor å yte en innsats for å kunne komme tidligere inn i slike saker via blant annet kunnskapsspredning. Denne artikkelen har dette temaet ...
 • Oppdage og utrede synsvansker

  09.06.2016 | Seksjon

  ...for nedsatt syn blant barn i Norge er medfødte. Jo tidligere synsvansken blir oppdaget, jo raskere kan vi sette inn medisinske og pedagogiske tiltak.
 • Nytt mandat

  15.02.2021 | Artikkel

  ...statlige tiltak på barnehage- og opplæringsområdet slik at de ivaretar alle barn og elever. Fokus på tidlig innsats Søknadsprosedyrene til Statpeds tjenester skal ivareta målet om tidlig innsats og at tjenestene ...
 • Læring

  10.02.2020 | Kapittel

  ...når en elev får usynlige vansker (kognitive vansker). Eleven må kanskje lære på en annen måte enn tidligere. Kanskje må han bruke sansene på en annen måte enn før. Eleven kan trenge forklaringer og forenklinger ...
 • Psykososial utvikling hos førskolebarn med høreapparater

  02.06.2017 | Prosjekt

  ...moderate hørselstap.  Barn med hørselstap er i risiko for forsinket utvikling på flere områder. Formål Tidlig diagnostisering og oppfølging har bidratt til bedre utviklingsbetingelser, men vi vet ikke like mye ...
 • Psykososial utvikling hos førskolebarn med høreapparater

  06.06.2017 | Artikkel

  ...av Nina Jakhelln Laugen. Barn med hørselstap er i risiko for forsinket utvikling på flere områder. Tidlig diagnostisering og oppfølging har bidratt til bedre utviklingsbetingelser, men vi vet ikke like mye ...
 • Inkluderende fellesskap i barnehagen krever nytenkning

  26.06.2019 | Artikkel

  ...i utdanningssystemet og på forskningsfeltet. Høsten 2019 kommer en viktig stortingsmelding: "Tidlig innsats og inkluderende fellesskap". Den skal foreslå nye løsninger for å lykkes med spesialpedagogikk ...