Til hovedinnhold
Viser 121–130 av 659 treff.
 • Hvordan skape godt lyttemiljø i skole og barnehage?

  20.06.2016 | Artikkel

  Hvilke tiltak kan være nødvendige for å skape et godt lyttemiljø i dagens skoler og barnehager?  Barn i klasserom kaster papir ...
 • Langsiktig planlegging

  17.06.2016 | Artikkel

  ...krever hørseltap vedvarende oppmerksomhet fra omgivelsene og at tiltak planlegges og iverksettes i god tid.  Stadfeste hørselstap tidlig Alle nyfødte i Norge screenes med tanke på hørselstap ved en enkel ...
 • Kva er Statped?

  24.05.2016 | Artikkel

  Statped i ein omstillingsprosess fram til 2024 for å følge opp Meld. St. 6 (2019–2020) Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO (regjeringen.no). Dette inneber mellom anna ...
 • Flerspråklighet og inkludering

  20.02.2020 | Artikkel

  ...barn og elever med spesialpedagogiske behov og minoritetsspråklige elever med behov for særlige språktiltak. Inkludering for flerspråklige Det betyr en tilrettelegging og organisering som gjør at alle kan ...
 • Hva er primær progressiv afasi (PPA) – og hva har det å si for oss logopeder?

  07.04.2022 | Artikkel

  ...kommunikasjonsfunksjonen for personer med PPA, men ulike varianter av PPA krever ulike tiltak. Riktig diagnose tidlig er derfor viktig. Slike vansker krever omfattende kartlegging av språklig og kognitiv ...
 • Hva læreren til tunghørte elever må gjøre

  02.04.2018 | Artikkel

  ...bygges opp for eksempel høytlesing, tekstet film med mer gir støtte og ros og anerkjenner elevens innsats fordi eleven har nok måtte arbeide mer enn andre for å oppnå sine læringsmål har et tett samarbeid ...
 • Stabile sammenhenger mellom atferdsvansker og språkvansker gjennom hele barndommen

  19.10.2016 | Artikkel

  ...artikkelforfatterne. Om dette uttalte Wenche Andersen Helland til forskning.no: – Ved mangelfull innsats for å fremme språklig utvikling hos barn med ADHD risikerer vi at mange faller utenfor. Dette betyr ...
 • – Barnet må forstås

  22.06.2022 | Artikkel

  ...fra barnehage til skole. Fra hjem til barnehage Når barnet skal fra hjem og inn i barnehage er tidlig innsats viktig. PPT og Statped bør være på plass og bidra. Statped har straks-tilbud for foreldre i denne ...
 • Læring

  10.02.2020 | Kapittel

  ...når en elev får usynlige vansker (kognitive vansker). Eleven må kanskje lære på en annen måte enn tidligere. Kanskje må han bruke sansene på en annen måte enn før. Eleven kan trenge forklaringer og forenklinger ...
 • Nevroutviklingsforstyrrelser

  10.06.2021 | Artikkel

  Nevroutviklingsforstyrrelser er tilstander der nevrologisk og psykologisk utvikling er forsinket eller avvikende fra tidlig barndom. De vanligste nevroutviklingsforstyrrelsene er ADHD, Tourettes syndrom og autismespekterforstyrrelser ...