Søk | www.statped.no

Viser 131 - 140 av 624 treff.

 • Strakstilbud ved nyoppdaget alvorlig synssvekkelse eller blindhet

  19.06.2016 | Tjeneste

  ...etter at Statped har fått en henvendelse. Mål Strakstilbudet er en del av Statpeds arbeid med tidlig innsats overfor barn, unge og voksne. Målet er å gi et raskt tilbud samtidig som Statped etablerer kontakt ...
 • ADHD i førskolealder

  15.06.2022 | Kapittel

  ...enn jevngamle.  Tidlig innsats for bekymringsfull atferd handler om å avdekke vansker og fange opp barna i en tidlig fase for å kunne sette i verk kompenserende og forebyggende tiltak.  Kunnskap om ADHD ...
 • Tallstart

  01.12.2020 | Kartleggingsmateriell

  ...sortering, plassering, måling, antall, opptelling, tallsymboler, tallrekker, mønster og regning. Tidlig innsats i regning kan være viktigere enn det mange har antatt til nå. Noen undersøkelser viser at barns ...
 • Kommunikasjon, samspill og språk – barn med nedsatt hørsel

  23.06.2016 | Artikkel

  ...veksle mellom de to språkene ettersom hvilket miljø de befinner seg i. Tidlig innsats Tidlig innsats betyr at man skal sette i gang tiltak for et barn med én gang det er behov for det, når som helst i opplæringsløpet ...
 • Statped bidrar til inkludering

  02.12.2016 | Kapittel

  ...tiden som kommer, å forsterke oppmerksomheten på inkludering. Statped har valgt ut følgende seks innsatsområder hvor inkluderingsperspektivet vil få en sentral plass i perioden 2017–2022: Et inkluderende læringsmiljø ...
 • Utredning av stemmevansker

  15.02.2022 | Kapittel

  Dette er viktig for å kunne sette mål for den logopediske oppfølgingen og finne gode, målrettede tiltak. Det må alltid foreligge en epikrise fra øre-nese-hals lege før logopeden begynner å jobbe. En rådgivende ...
 • Fra fødsel til småbarn

  27.01.2016 | DVD

  ...omkring 180 ekstremt premature barn i Norge (før 28. uke). Det brukes store ressurser på medisinsk innsats ved fødsel. Men hva når sykehusoppholdet er over? Hva når familiene kommer hjem og skal klare seg ...
 • Hjernesynshemming

  15.06.2022 | Kapittel

  ...hjernsynsvansker, kalt cerebral synshemming (CVI). For barn med CVI er det avgjørende med tidlig innsats og gode tiltak for å sikre en god utvikling. Personer med multifunksjonshemming har ofte synsvansker ...
 • Synstap hos voksne

  19.06.2016 | Artikkel

  ...vil tilrettelegging av det fysiske miljøet gjøre det enklere å ta seg fram i omgivelsene. Tidlig innsats Tidlig veiledning og oppfølging av den synshemmede selv og de rundt er avgjørende for å lykkes med ...
 • CI - og hva så?

  04.03.2016 | Bok/hefte

  ...tverrfaglige utvalget som står bak rapporten har foreslått en rekke tiltak for barn med cochleaimplantat (CI). Utvalgets forslag Tidlig innsats En nasjonal standard for screening av hørsel. Nasjonale retningslinjer ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!