Til hovedinnhold
Viser 141–150 av 631 treff.
 • Statped bidrar til inkludering

  02.12.2016 | Kapittel

  ...tiden som kommer, å forsterke oppmerksomheten på inkludering. Statped har valgt ut følgende seks innsatsområder hvor inkluderingsperspektivet vil få en sentral plass i perioden 2017–2022: Et inkluderende læringsmiljø ...
 • Fra fødsel til småbarn

  27.01.2016 | DVD

  ...omkring 180 ekstremt premature barn i Norge (før 28. uke). Det brukes store ressurser på medisinsk innsats ved fødsel. Men hva når sykehusoppholdet er over? Hva når familiene kommer hjem og skal klare seg ...
 • Nevropedagogisk arbeid med elever behandlet for hjernesvulst

  30.03.2016 | Artikkel

  Artikkel om tidlige tiltak når en lærer skal møte en elev som kommer tilbake til skolen etter behandling for hjernesvulst.  Temaer i artikkelen er: Elevens situasjon etter sykehusfasen - tilbake til skolen ...
 • CI - og hva så?

  04.03.2016 | Bok/hefte

  ...tverrfaglige utvalget som står bak rapporten har foreslått en rekke tiltak for barn med cochleaimplantat (CI). Utvalgets forslag Tidlig innsats En nasjonal standard for screening av hørsel. Nasjonale retningslinjer ...
 • Lære for livet

  08.01.2016 | Bok/hefte

  ...finnes en rekke autentiske, pedagogiske fortellinger. Noen fortellinger beskriver hvordan tidlig og målrettet innsats gir langsiktige og positive resultater. Andre fortellinger handler om lite gjennomtenkte ...
 • Vi samhandler med brukerne

  30.11.2016 | Kapittel

  ...kanaler. På statped.no ligger nyttig og viktig informasjon om fagområdene våre, og om temaer som tidlig innsats og inkludering. Der ligger også læringsressurser og informasjon om hvordan disse kan brukes i ...
 • Hva læreren til bimodalt tospråklige elever må gjøre

  02.04.2018 | Artikkel

  ...underveisvurderinger gir elevene tilgang til et tegnspråklig miljø gir støtte og ros og anerkjenner elevens innsats Les mer om: Tegnspråkets rolle i leseopplæringen Leseaktiviteter i klasserommet ...
 • Strakstilbud ved hørselstap

  19.06.2016 | Tjeneste

  ...barn, først og fremst barn i alderen 0–3 år. Mål Strakstilbudet er en del av Statpeds arbeid med tidlig innsats overfor barn, unge og voksne. Målet er å sikre at foreldre raskt får kontakt med fagpersoner ...
 • Identifisere barn med autismespekterforstyrrelser

  19.03.2022 | Kapittel

  Tidlig innsats styrker barnets mulighet til å lære og utvikle seg og kan hindre skjevutvikling av sekundære problemer og tilleggsvansker. For barn som har autisme er det viktig at laget rundt barnet oppdager ...
 • Kartlegging av bimodal tospråklig utvikling

  02.04.2018 | Artikkel

  ...barn oppfatter lyd gjennom sin CI eller begynner i en barnehage. Språksenteret i hjernen trenger tidlig stimulering for å utvikle seg til å bli flink til å behandle språklig input – om det er tegnspråk ...