Til hovedinnhold
Viser 161–170 av 631 treff.
 • Lek

  13.06.2022 | Kapittel

  ...barns lek handler om bruk av leker. For barn med multifunksjonshemming må vi ofte gjøre en spesiell innsats for å finne leker som appellerer og lett lar seg påvirke. I noen tilfeller kan det være fornuftig ...
 • Hva er løpsk tale?

  31.08.2016 | Bok/hefte

  ...fagpersoner for å gjøre vansken mer kjent. Det kan bidra til at vansken blir tidligere oppdaget og tiltak settes inn på et tidligere tidspunkt. Løpsk tale er lite kjent blant folk flest og for yrkesgrupper ...
 • Rådgivning og veiledning på individnivå

  19.06.2016 | Tjeneste

  ...døvblindhet. Kompetansen brukes ved tidlig innsats, kontinuerlig opplæring og oppfølging av foreldre opplæring og oppfølging av brukernes nettverk tilrettelegging av konkrete tiltak på individ- og på systemnivå ...
 • Flerspråklighet og inkludering

  20.02.2020 | Artikkel

  ...barn og elever med spesialpedagogiske behov og minoritetsspråklige elever med behov for særlige språktiltak. Inkludering for flerspråklige Det betyr en tilrettelegging og organisering som gjør at alle kan ...
 • Didaktiske overveielser

  25.01.2018 | Kapittel

  ...forstått bidrar til mestringsfølelse hos eleven. Dette kan ha positive ringvirkninger på utholdenhet og innsats.
 • I barnehagen

  18.03.2022 | Kapittel

  ...utredning er klar. Tidlige tiltak kan iverksettes umiddelbart når barnehagen mistenker at et barn kan ha autismespekterforstyrrelse. Ofte handler dette om universelle tiltak som vil være gode tiltak for barn flest ...
 • Langsiktig planlegging

  17.06.2016 | Artikkel

  ...krever hørseltap vedvarende oppmerksomhet fra omgivelsene og at tiltak planlegges og iverksettes i god tid.  Stadfeste hørselstap tidlig Alle nyfødte i Norge screenes med tanke på hørselstap ved en enkel ...
 • Hva er primær progressiv afasi (PPA) – og hva har det å si for oss logopeder?

  07.04.2022 | Artikkel

  ...kommunikasjonsfunksjonen for personer med PPA, men ulike varianter av PPA krever ulike tiltak. Riktig diagnose tidlig er derfor viktig. Slike vansker krever omfattende kartlegging av språklig og kognitiv ...
 • 10. desember

  10.12.2022 | Artikkel

  Hvordan forstå vanskebildet og tilrettelegge opplæringen? (26:20) 10. desember 2022 Irina Jensø, tidligere seniorrådgiver i Statped Ressurser om matematikkvansker ...
 • Hvordan skape godt lyttemiljø i skole og barnehage?

  20.06.2016 | Artikkel

  Hvilke tiltak kan være nødvendige for å skape et godt lyttemiljø i dagens skoler og barnehager?  Barn i klasserom kaster papir ...