Til hovedinnhold
Viser 171–180 av 631 treff.
 • Hva er primær progressiv afasi (PPA) – og hva har det å si for oss logopeder?

  07.04.2022 | Artikkel

  ...kommunikasjonsfunksjonen for personer med PPA, men ulike varianter av PPA krever ulike tiltak. Riktig diagnose tidlig er derfor viktig. Slike vansker krever omfattende kartlegging av språklig og kognitiv ...
 • 10. desember

  10.12.2022 | Artikkel

  Hvordan forstå vanskebildet og tilrettelegge opplæringen? (26:20) 10. desember 2022 Irina Jensø, tidligere seniorrådgiver i Statped Ressurser om matematikkvansker ...
 • – Barnet må forstås

  22.06.2022 | Artikkel

  ...fra barnehage til skole. Fra hjem til barnehage Når barnet skal fra hjem og inn i barnehage er tidlig innsats viktig. PPT og Statped bør være på plass og bidra. Statped har straks-tilbud for foreldre i denne ...
 • Milde hørselstap – er det så farlig? (mp3)

  19.06.2019 | Podkast

  ...viktig funn fordi det er lett å tro at barn som snakker godt, også fungerer godt sosialt. Men tidlig innsats kan gjøre en forskjell. Det er viktig med åpenhet rundt vansken og de utfordringene som følger ...
 • Stabile sammenhenger mellom atferdsvansker og språkvansker gjennom hele barndommen

  19.10.2016 | Artikkel

  ...artikkelforfatterne. Om dette uttalte Wenche Andersen Helland til forskning.no: – Ved mangelfull innsats for å fremme språklig utvikling hos barn med ADHD risikerer vi at mange faller utenfor. Dette betyr ...
 • Hva læreren til tunghørte elever må gjøre

  02.04.2018 | Artikkel

  ...bygges opp for eksempel høytlesing, tekstet film med mer gir støtte og ros og anerkjenner elevens innsats fordi eleven har nok måtte arbeide mer enn andre for å oppnå sine læringsmål har et tett samarbeid ...
 • Et inkluderende læringsmiljø

  02.12.2016 | Kapittel

  ...behov, er også et grunnlag for å hindre og redusere mobbing. Et inkluderende læringsmiljø krever innsats, vilje og kompetanse. Holdninger hos ledelse i barnehage og skoler, personale, medelever og foreldre ...
 • Forord

  02.12.2016 | Kapittel

  ...muligheten for at flere kan bidra aktivt i samfunnslivet. I dette målbildet beskriver vi seks innsatsområder hvor inkluderingsperspektivet får en sentral plass i perioden 2017–2022. Vi håper at vårt målbilde ...
 • Statpeds rolle

  07.07.2021 | Kapittel

  ...drøfte kompetansebehov eller tiltak for å heve aktuell kompetanse. Etter avtale med universitet eller høgskole kan vi planlegge og gjennomføre prioriterte kompetansehevingstiltak. Universitets- og høgskolesektoren ...
 • Nevroutviklingsforstyrrelser

  10.06.2021 | Artikkel

  Nevroutviklingsforstyrrelser er tilstander der nevrologisk og psykologisk utvikling er forsinket eller avvikende fra tidlig barndom. De vanligste nevroutviklingsforstyrrelsene er ADHD, Tourettes syndrom og autismespekterforstyrrelser ...