Søk | www.statped.no

Viser 211 - 220 av 624 treff.

 • Synstap i barnehagealder

  10.06.2016 | Seksjon

  Foreldrene har ansvar for å skape gode oppvekstsvilkår for sitt barn. Tidlig støtte og hjelp er viktig for å sikre en god utvikling hos barn med synstap. Les mer om synshemming før skolealder.
 • Interessekartlegging

  18.03.2022 | Kapittel

  ...interesser på alle områder i livet, for å øke motivasjon for læring og utvikling. Dette gjelder fra tidlig alder, og er spesielt viktig for mennesker med autismespekterforstyrrelser, da de ofte har et stort ...
 • Alstrøm syndrom

  10.06.2020 | Kapittel

  ...diagnosen. Dette gjelder både tidspunkt når symptomene oppstår og alvorlighetsgraden av symptomer. Tidlige symptomer på synsnedsettelse er lysømfintlighet og nystagmus (ufrivillige øyebevegelser).  Synsvanskene ...
 • TRAS - observasjon av språk i daglig samspill

  04.03.2016 | Kartleggingsmateriell

  ...å formidle betydningen av tidlig intervensjon, øke kunnskapen om barns språkutvikling, samt bidra til at barn som strever med sin språktilegnelse får adekvat hjelp på et tidlig stadium i utviklingen. Materiellet ...
 • En annen vei - om opplæring av elever med traumatisk hjerneskade

  02.02.2016 | DVD

  ...eller bagatellisert, slik at riktige tiltak kommer seint i gang. Om vanskene oppstår seinere i forløpet kan det også være vanskelig å se sammenhengen med en tidligere skade. Det er også en risiko for at ...
 • Barnehageguiden

  16.10.2017 | Veileder

  ...oppmerksomhetsvansker er uttrykk for normal atferd hos et lite barn som er i utvikling, eller om det er tidlige tegn på ADHD- symptomer. – Følg med på barna, bli bevisst symptomer og risikoatferd, slik at man ...
 • Utredning som tjeneste i Statped

  19.06.2016 | Artikkel

  ...opplæring, deltakelse og læringsmiljø. Målet med utredningen er å legge et grunnlag for pedagogiske tiltak og tilrettelegging for å sikre at bruker får en tilfredsstillende utvikling og læringsutbytte. Statped ...
 • Vilkår

  13.06.2016 | Artikkel

  ...om tjenester. Statped gir tjenester til kommuner og fylkeskommuner når de har utredet og iverksatt tiltak uten ønskede resultater de ikke kan forventes å ha kompetanse Statped vurderer at det lokalt bør ...
 • Hvordan knuse noen vegger som står igjen fra gamleskolen? Del 2

  09.12.2021 | Video

  ...inkluderende e-læringsmoduler som støttes opp med veiledning og fagdager av Statped. Formålet med kompetansetiltaket er å inkludere alle elever i læringsfellesskapet ved bruk av digitale verktøy. E-læringen gjennomføres ...
 • Intensivopplæring i matematikk med bruk av Numicon

  03.01.2019 | Artikkel

  ...eldre elever der ulike tiltak ikke har gitt økt læring. Denne artikkelen handler om eldre elever som opplever at matematikkopplæringen har stoppet opp – til tross for at ulike tiltak har vært prøvd gjennom ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!