Til hovedinnhold
Viser 221–230 av 631 treff.
 • Veileder i matematikk for elever med synssvekkelse 5.–7. trinn

  10.09.2018 | Veileder

  Hvordan kan vi gi god opplæring i matematikk til en elev med synssvekkelse? Hvilke tiltak fungerer, og hvordan skal vi legge opp arbeidet med de ulike kompetansemålene? I denne veilederen har vi samlet ...
 • Utredning som tjeneste i Statped

  19.06.2016 | Artikkel

  ...opplæring, deltakelse og læringsmiljø. Målet med utredningen er å legge et grunnlag for pedagogiske tiltak og tilrettelegging for å sikre at bruker får en tilfredsstillende utvikling og læringsutbytte. Statped ...
 • Vilkår

  13.06.2016 | Artikkel

  ...om tjenester. Statped gir tjenester til kommuner og fylkeskommuner når de har utredet og iverksatt tiltak uten ønskede resultater de ikke kan forventes å ha kompetanse Statped vurderer at det lokalt bør ...
 • Hvordan knuse noen vegger som står igjen fra gamleskolen? Del 2

  09.12.2021 | Video

  ...inkluderende e-læringsmoduler som støttes opp med veiledning og fagdager av Statped. Formålet med kompetansetiltaket er å inkludere alle elever i læringsfellesskapet ved bruk av digitale verktøy. E-læringen gjennomføres ...
 • Intensivopplæring i matematikk med bruk av Numicon

  03.01.2019 | Artikkel

  ...eldre elever der ulike tiltak ikke har gitt økt læring. Denne artikkelen handler om eldre elever som opplever at matematikkopplæringen har stoppet opp – til tross for at ulike tiltak har vært prøvd gjennom ...
 • En annen vei - om opplæring av elever med traumatisk hjerneskade

  02.02.2016 | DVD

  ...eller bagatellisert, slik at riktige tiltak kommer seint i gang. Om vanskene oppstår seinere i forløpet kan det også være vanskelig å se sammenhengen med en tidligere skade. Det er også en risiko for at ...
 • Barnehageguiden

  16.10.2017 | Veileder

  ...oppmerksomhetsvansker er uttrykk for normal atferd hos et lite barn som er i utvikling, eller om det er tidlige tegn på ADHD- symptomer. – Følg med på barna, bli bevisst symptomer og risikoatferd, slik at man ...
 • Kartlegg hva som må på plass

  22.06.2022 | Artikkel

  – Det viktigste er at laget rundt eleven begynner tidlig med å identifisere hvilke arbeidsoppgaver overgangen medfører. Det er ingen fasit, men kartlegging er en forutsetning for å lykkes, mener rådgiver ...
 • Interessekartlegging

  18.03.2022 | Kapittel

  ...interesser på alle områder i livet, for å øke motivasjon for læring og utvikling. Dette gjelder fra tidlig alder, og er spesielt viktig for mennesker med autismespekterforstyrrelser, da de ofte har et stort ...
 • Synrehabilitering vid dövblindhet

  23.05.2022 | Bok/hefte

  ...understreker behovet for mer samarbeid mellom ulike kompetanser innen syns- og hørselsfeltet. Rehabiliteringsinnsatsen er ofte delt inn i fagpersoner med ulik kompetanse, som audiografer, optikere, pedagoger ...