Til hovedinnhold
Viser 231–240 av 631 treff.
 • Intensivopplæring i matematikk med bruk av Numicon

  03.01.2019 | Artikkel

  ...eldre elever der ulike tiltak ikke har gitt økt læring. Denne artikkelen handler om eldre elever som opplever at matematikkopplæringen har stoppet opp – til tross for at ulike tiltak har vært prøvd gjennom ...
 • En annen vei - om opplæring av elever med traumatisk hjerneskade

  02.02.2016 | DVD

  ...eller bagatellisert, slik at riktige tiltak kommer seint i gang. Om vanskene oppstår seinere i forløpet kan det også være vanskelig å se sammenhengen med en tidligere skade. Det er også en risiko for at ...
 • Barnehageguiden

  16.10.2017 | Veileder

  ...oppmerksomhetsvansker er uttrykk for normal atferd hos et lite barn som er i utvikling, eller om det er tidlige tegn på ADHD- symptomer. – Følg med på barna, bli bevisst symptomer og risikoatferd, slik at man ...
 • Interessekartlegging

  18.03.2022 | Kapittel

  ...interesser på alle områder i livet, for å øke motivasjon for læring og utvikling. Dette gjelder fra tidlig alder, og er spesielt viktig for mennesker med autismespekterforstyrrelser, da de ofte har et stort ...
 • Til ungdommen – for livsmestring

  11.11.2022 | Nettressurs

  ...livet på døveskolen frem til 1960 tallet. Her kan du lære om døveskolens historie, undervisningen, striden om tegnspråk eller tale, hørselsteknisk utstyr, det å bo på internat, vennskap og hvordan andre verdenskrig ...
 • Studenter med ADHD og Asperger syndrom

  12.09.2016 | Veileder

  ...fra studenter med ADHD og Asperger syndrom (kapittel 3) Lærestedenes erfaringer med gode tilretteleggingstiltak (kapittel 4) Erfaringer fra læresteder i utlandet (kapittel 5). Del to har til hensikt å ...
 • Arbeidsalliansens betydning for et godt samarbeid

  21.01.2020 | Artikkel

  ...deltaker i samarbeidet. Som deltaker styrkes eller svekkes arbeidsalliansen gjennom et mangfold av tiltak og intervensjoner som i stor grad er påvirket av fagpersonens kompetanse og personlige profil. I ...
 • Hva ser du etter?

  28.08.2014

  ...ser du etter? I mange tilfeller er barnets vansker tydelige i barnehagealder. Skal du avdekke dette tidlig, forutsetter dette god kunnskap om hva du skal se etter. I tillegg forutsetter det god kunnskap om ...
 • Innledning

  20.06.2016 | Kapittel

  Hvilke tiltak kan være nødvendige for å skape et godt lyttemiljø i dagens skoler og barnehager? Elever med nedsatt hørsel er spesielt sårbare overfor dårlige lydforhold. I tillegg kan barn med andre funksjonshemninger ...
 • Stamming; foreldreintervju skjema fra Palin PCI

  20.06.2016 | Kartleggingsmateriell

  ...skjema er ovesatt til norsk, og har som hensikt å innhente informasjon om barnet før det iverksettes tiltak. Elaine Kelman & Alison Nicholas Elaine Kelman & Alison Nicholas ...