Til hovedinnhold
Viser 251–260 av 631 treff.
 • Norries sykdom

  10.06.2020 | Kapittel

  ...etterhvert De fleste med Norries sykdom utvikler også et sensorinevralt hørselstap som starter i tidlig småbarnsalder.
 • Henvisning til PPT

  25.01.2018 | Kapittel

  Henvis tidlig til PPT. PPT blir en viktig samarbeidspart og kan bidra med nødvendig evnemessig og pedagogisk utredning. PPT må skrive en sakkyndig vurdering hvis eleven har endrede opplæringsforutsetninger ...
 • Statpeds gull er fagkompetansen

  04.12.2020 | Artikkel

  ...området vil bli stadig viktigere og få et økt fokus gjennom oppfølgingen av stortingsmeldingen om tidlig innsats og inkluderende fellesskap – Meld. St. 6 (2019–2020). Hva tenker du er viktig for å etablere ...
 • Vi er ikke like, selv om vi har lik språkbakgrunn

  28.03.2017 | Kapittel

  ...arbeid og kommunisere godt og selvstendig med andre. Barna understreket også betydningen av egen innsats for å lære et språk. Det at andre snakket riktig, kunne motivere dem til å klare det samme. Flere ...
 • Nokre avgrensingar

  08.06.2018 | Kapittel

  ...vask og seier plasseringa til biletet, slik at Sigbjørn kan trykke på det. Nao rosar barna for innsatsen. Deretter ber Nao barna om å seie ordet, slik at dei kan øve på å uttale det. Dei roper ut ordet ...
 • 9. desember

  09.12.2022 | Artikkel

  Hvordan ivareta medbestemmelse, inkludering og læring? (57:01) 9. desember 2022 Herlaug Hjelmbrekke, tidligere seniorrådgiver i Statped Ti faktorer for å lykkes med inkludering i barnehagen Ti faktorer for å ...
 • Ervervet hjerneskade

  07.11.2022 | Fagområde

  Hos personer med en ervervet hjerneskade har hjernen tidligere hatt en normal utvikling og vært frisk. Hvilken type ervervet hjerneskade personen er påført, har mye å si for videre rehabilitering, læring ...
 • U

  01.12.2011

  ...betinget ødem i retinas nervefiberlag. Sees som gråhvite, uskarpt avgrensede flekker i øyebunnen. Tidligere kalt bløte eksudater. Uvea, samlebetegnelse for iris, corpus ciliare og chorioidea. Uveitis, inflammatorisk ...
 • Primær progressiv afasi

  17.06.2021 | Artikkel

  ...fremtredende symptomet i den første fasen. Denne teksten tar for seg de språklige symptomene og logopediske tiltak. Ønsker du å lese mer om de medisinske aspektene ved PPA kan du lese denne teksten på Afasiforbundet ...
 • Friminutt

  06.05.2021 | Kapittel

  ...mellom elevene ofte endret fra å være lekepreget til å bli mer samtaleorientert. Dette påvirker hvilke tiltak som vil være aktuelle. Nedenfor er det to lister som tar utgangspunkt i rammene og i lærerens mulighet ...