Til hovedinnhold
Viser 261–270 av 631 treff.
 • Laget rundt barnet

  21.08.2020 | Bok/hefte

  ...aktører. Boka gir et innblikk i hverdagen til tre barn, hvilke samarbeidsprosesser som ligger bak innsatsen for å finne ut hva som er best for barna, og hvordan det blir lagt til rette for dette i praksis ...
 • Medelever

  10.02.2020 | Kapittel

  I en tidlig fase etter en skade, kan det være hyggelig med oppmerksomhet fra medelever i form av for eksempel tegninger og hyggelige ord. Videre er det viktig for eleven å bli tatt godt imot når han begynner ...
 • Slik jobber Statped med løpsk tale

  03.06.2020 | Artikkel

  ...være innsøkende instans. Fagområdet taleflytvansker tilbyr utredning av løpsk tale, og gir råd om tiltak. Utredningen baseres på behovet som er formidlet i søknaden. Vi kartlegger systematisk og har en ...
 • Vi er Statped

  22.11.2021 | Video

  ...pedagogisk-psykologisk tjeneste, lærere og brukere. Gjennom rådgivning, veiledning, kurs, konferanser og andre tiltak, bygges kompetanse. Målet er å utvikle kompetanse lokalt omkring varige, komplekse og sammensatte ...
 • Statped vil

  02.12.2016 | Kapittel

  ...kunnskap og kompetanse som andre aktører kan bruke samarbeide med fylkesmennene om konkrete utviklingstiltak sette brukeren i sentrum når vi samhandler med andre, slik at brukeren når sine mål og opplever ...
 • Statped vil

  02.12.2016 | Kapittel

  ...spesialpedagogiske læremidler fra forlag og andre produsenter av læremidler bidra til overordnede strategiske tiltak for å utvikle digital infrastruktur og digitalisering generelt av skoler og barnehager ...
 • Lysømfintlighet (fotofobi)

  21.05.2015

  ...hensiktsmessige tiltak. Når tilrettelegging av de fysiske omgivelsene ikke er mulig eller tilstrekkelig, kan filterbriller være et godt hjelpemiddel. Et barn som er lysømfintlig bør få slike briller så tidlig som ...
 • Spør oss tjenesten gir hjelp og skaper ideer

  30.09.2022 | Artikkel

  ...opplevde at de fikk hjelp til det de lurte på. 62 % sa at de gjennom dialogen fikk ideer til konkrete tiltak de kunne iverksette i sin situasjon. Dette viser tallen fra en brukerundersøkelse som ble gjennomført ...
 • Vurdering og utprøving

  06.12.2021 | Kapittel

  ...sammenheng mellom erfaring og språkutvikling? For å svare på det må det være god informasjon om tidligere erfaring og læring. Pedagogisk basert vurdering: Utprøving av tilrettelegginger og forståelse i ...
 • N

  01.12.2011

  ...uregelmessige eller rytmiske bevegelser av øynene. Oftest medfødt eller på grunn av sterkt nedsatt syn fra tidlig barndom. Nærpunkt, den korteste avstand som øyet kan se skarpt på uten synshjelpemidler.