Til hovedinnhold
Viser 271–280 av 631 treff.
 • Slik jobber Statped med stamming

  03.06.2020 | Artikkel

  ...skal PPT likevel være innsøkende instans. Taleflytteamet tilbyr utredning av stamming, og gir råd om tiltak. Utredningen baseres på behovet som er formidlet i søknaden. Vi kartlegger systematisk og har en ...
 • Når barnet stammer – Hva kan barnehagen gjøre?

  24.08.2017 | Video

  ...utgjør barnehagepersonalet en viktig del av den logopediske oppfølgingen for barn som stammer. Gode tiltak i barnehagen kan være med å hindre at stamming utvikler seg i negativ retning. I denne filmen gir ...
 • Når barnet stammer – Hva kan logopeden gjøre?

  24.08.2017 | Video

  ...førskolebarn med stamming. Hva kan logopeden gjøre? Logopeden har kompetanse på stamming og vet hvilke tiltak som bør iverksettes for barn med stamming. Det er logopeden som er ansvarlig for den indirekte og ...
 • Utrede antatte eller påviste synsvansker

  17.06.2016 | Tjeneste

  ...og pedagogiske tiltak. Målgruppe Barn, unge og voksne med antatte eller påviste synsvansker. Mål Utredningen danner grunnlag for synspedagogisk rådgivning og pedagogiske tiltak. Tiltak blir utformet i ...
 • Medelever

  10.02.2020 | Kapittel

  I en tidlig fase etter en skade, kan det være hyggelig med oppmerksomhet fra medelever i form av for eksempel tegninger og hyggelige ord. Videre er det viktig for eleven å bli tatt godt imot når han begynner ...
 • Statped vil

  02.12.2016 | Kapittel

  ...kunnskap og kompetanse som andre aktører kan bruke samarbeide med fylkesmennene om konkrete utviklingstiltak sette brukeren i sentrum når vi samhandler med andre, slik at brukeren når sine mål og opplever ...
 • Statped vil

  02.12.2016 | Kapittel

  ...spesialpedagogiske læremidler fra forlag og andre produsenter av læremidler bidra til overordnede strategiske tiltak for å utvikle digital infrastruktur og digitalisering generelt av skoler og barnehager ...
 • Slik jobber Statped med løpsk tale

  03.06.2020 | Artikkel

  ...være innsøkende instans. Fagområdet taleflytvansker tilbyr utredning av løpsk tale, og gir råd om tiltak. Utredningen baseres på behovet som er formidlet i søknaden. Vi kartlegger systematisk og har en ...
 • Vi er Statped

  22.11.2021 | Video

  ...pedagogisk-psykologisk tjeneste, lærere og brukere. Gjennom rådgivning, veiledning, kurs, konferanser og andre tiltak, bygges kompetanse. Målet er å utvikle kompetanse lokalt omkring varige, komplekse og sammensatte ...
 • En av flokken? Om inkludering og ungdom med sansetap – muligheter og begrensninger

  06.06.2016 | Bok/hefte

  ...frustrerende prosesser hvor inkludering i klassen i stor grad er et resultat av ungdommenes selv og deres egeninnsats. Tendens til økende bruk av segregerte undervisningsopplegg Tendensen til økende bruk av segregerte ...