Til hovedinnhold
Viser 281–290 av 631 treff.
 • Øyestyring på data for barn i førskolen

  27.01.2016 | Video

  ...teknologi kan være forskjellen på å kunne kommunisere eller ikke for noen barn. Det er avgjørende å komme tidlig i gang. Se video om hvordan Linnea (5) fra Stjørdal bruker øyestyring på dataen.  Linnea er 5 år ...
 • Synshemming før skolealder

  23.02.2021 | Fagområde

  ...synshemming kan påvirke motorisk, språklig og sosial utvikling hos barn. Her får du også tips om tiltak som kan fremme barnets utvikling på disse områdene.
 • Forskning om læring hos barn med utviklingshemning

  28.11.2016 | Artikkel

  ...elever med generelle lærevansker og utviklingshemming. Generelt viser rapporten at det finnes mange tiltak, verktøy og undervisningsmetoder utviklet for barn med psykisk utviklingshemning. Les mer om hovedfunnene ...
 • Tilskuddsordning

  07.07.2021 | Kapittel

  ...universiteter og høgskoler (UH-sektoren). Lokale behov ligger til grunn for å prioritere hvilke kompetansehevingstiltak som er aktuelle, og som blir satt i gang.
 • Hvordan knuse noen vegger som står igjen fra gamleskolen? Del 1

  09.12.2021 | Video

  ...inkluderende e-læringsmoduler som støttes opp med veiledning og fagdager av Statped. Formålet med kompetansetiltaket er å inkludere alle elever i læringsfellesskapet ved bruk av digitale verktøy. E-læringen gjennomføres ...
 • Slik jobber Statped med stamming

  03.06.2020 | Artikkel

  ...skal PPT likevel være innsøkende instans. Taleflytteamet tilbyr utredning av stamming, og gir råd om tiltak. Utredningen baseres på behovet som er formidlet i søknaden. Vi kartlegger systematisk og har en ...
 • Når barnet stammer – Hva kan barnehagen gjøre?

  24.08.2017 | Video

  ...utgjør barnehagepersonalet en viktig del av den logopediske oppfølgingen for barn som stammer. Gode tiltak i barnehagen kan være med å hindre at stamming utvikler seg i negativ retning. I denne filmen gir ...
 • Når barnet stammer – Hva kan logopeden gjøre?

  24.08.2017 | Video

  ...førskolebarn med stamming. Hva kan logopeden gjøre? Logopeden har kompetanse på stamming og vet hvilke tiltak som bør iverksettes for barn med stamming. Det er logopeden som er ansvarlig for den indirekte og ...
 • Utrede antatte eller påviste synsvansker

  17.06.2016 | Tjeneste

  ...og pedagogiske tiltak. Målgruppe Barn, unge og voksne med antatte eller påviste synsvansker. Mål Utredningen danner grunnlag for synspedagogisk rådgivning og pedagogiske tiltak. Tiltak blir utformet i ...
 • Lokal kompetanseutvikling - matematikkvansker

  01.06.2021 | Artikkel

  ...matematikkvansker, vurdere utvikling og læringsutbytte, tilrettelegge for økt utbytte og inkludering samt justere tiltak og strategier etter behov. Hvordan bistår Statped med kompetanseutvikling? Statped vil i en overgangsperiode ...