Til hovedinnhold
Viser 291–300 av 631 treff.
 • Tverrfaglig forskning gir ny kunnskap til stammefeltet

  25.11.2020 | Artikkel

  ...spesialpedagogikk). Behandlingsutfall kan være vanskelig å forutse, og ulike personer har nytte av ulike tiltak. Deltakerne i studien uttrykte at mål for behandlingen var å få kontroll over stammingen og å oppnå ...
 • Lokal kompetanseutvikling - matematikkvansker

  01.06.2021 | Artikkel

  ...matematikkvansker, vurdere utvikling og læringsutbytte, tilrettelegge for økt utbytte og inkludering samt justere tiltak og strategier etter behov. Hvordan bistår Statped med kompetanseutvikling? Statped vil i en overgangsperiode ...
 • Effekt av artikulatorisk bevissthetstrening på skriftspråklige ferdigheter. En randomisert kontrollert undersøkelse og en singel case studie

  02.02.2022 | Artikkel

  ...grunnlag for anbefaling av tiltak for elever med alvorlige språkvansker og dysleksi. Prosjektet har følgende delmål: Utarbeide tiltakspakker for intervensjonene Vurdere effekt av tiltakene på kort og lang sikt ...
 • PECS (metode for kommunikasjon)

  18.03.2022 | Kapittel

  ...til andre for å kommunisere, det vil seie at dei er komen kort i utvikling av felles merksemd. Tidlig innsats for små barn med behov for alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)  vi er usikre på om ...
 • Babytegn

  23.02.2016 | Bok/hefte

  Barn kommuniserer enkelt med tegn før de utvikler talespråk. Mange mener at babyer som har fått tegn tidlig også utvikler talespråk raskere. Derfor sier vi: "Tegn er en god start på livet". Boka inneholder ...
 • Flerspråklighet og tilrettelegging i barnehagen

  02.09.2022 | Artikkel

  ...og læring hos alle barn. I barnehagen kan flerspråklige barn som trenger hjelp og støtte oppdages tidlig og god tilrettelegging kan settes inn raskt.  Rutiner for inntak i barnehagen Gode rutiner for inntak ...
 • Om læremidler i punktskrift fra Statped

  04.01.2017 | Artikkel

  ...videregående skoler kan bestille tilrettelagte lærebøker fra Statped. Dersom boka ikke er tilrettelagt tidligere, kan du søke om å få læreboka tilrettelagt i punktskrift på papir, eller som elektronisk bok for ...
 • Vis Timer

  24.06.2016 | App

  ...vises som et kakediagram som gradvis blir mindre. Du kan velge alarmlyd og du kan også stille inn en «tidlig varsel». Den gir et lydsignal når tidsintervallet nærmer seg slutten, slik at man kan forberede seg ...
 • Mobilitetsruter

  03.10.2013

  ...stoler, stolper, hushjørner eller bilder som henger i passelig høyde.  Det kan kreve mye tid og innsats å identifisere store objekter. Hvis brukeren må vite hvilket objekt kjennemerket er, bør vi velge ...
 • Overgang mellom barneskole og ungdomsskole

  07.07.2020 | Kapittel

  ...skal ta imot en elev med ASF, bør få beskjed om dette så tidlig som mulig, og starte planleggingen i god tid. Det er viktig at gode metoder og tiltak som har fungert godt videreføres også på ungdomstrinnet ...