Til hovedinnhold
Viser 301–310 av 631 treff.
 • Innleiing

  06.04.2021 | Kapittel

  ...av tekniske, fysiske og pedagogiske tiltak er nødvendige for å sikre barn med høyrselsutfordringar eit opplæringstilbod som er likeverdig med alle andre barn. Tiltak som har fungert i barnehagen, bør bli ...
 • Hvem har bruk for universell utforming?

  01.10.2020 | Artikkel

  ...kan trenge tegnspråktolk eller skrivetolk. Mange i befolkningen har lese- og skrivevansker. Enkle tiltak kan gjøre det lettere å forstå innholdet i rapporter, sakspapirer, brosjyrer og annet skriftlig materiell ...
 • Lære touch-metoden

  14.11.2017 | Artikkel

  ...avgjørende for å kunne arbeide effektivt. Elever som er blinde eller svaksynte, bør derfor starte tidlig med å lære touch. Svaksynte som bruker synet for å finne riktig tast, blir slitne og får dårlig sittestilling ...
 • Stamming i videregående skole

  21.02.2018 | Artikkel

  ...handle om at man ikke føler man har fått tilstrekkelig igjen for det arbeidet som har blitt lagt ned tidligere, mens det for andre kan handle om et ønske om å klare seg på egenhånd. Andre grunner kan være at ...
 • Hva er ADHD?

  15.06.2022 | Kapittel

  ...en følge av de komplekse og sammensatte utfordringene, vil mange barn og unge tidlig utvikle et høyt stressnivå.   Tidlig gjenkjenning, kartlegging og god tilrettelegging har stor betydning for å kunne ...
 • Epilepsi

  05.06.2020 | Kapittel

  ...skyldes autismespekterforstyrrelser (ASF). Å utrede symptomer er viktig for å lykkes med behandling og tiltak. Mange med epilepsi og autisme har i tillegg andre psykiske og fysiske lidelser, samt utviklingshemming ...
 • Afasi og spesialundervisning: veiledning i dokumentasjon av praksis

  03.02.2016 | Veileder

  ...kunnskap om hvorvidt undervisningen er på rett spor. God dokumentasjon av framdriften i de praktiske tiltakene er et nødvendig grunnlag for behovsvurderinger i forbindelse med sakkyndige uttalelser, rapporter ...
 • Litteratur

  19.03.2022 | Kapittel

  Hildebrand, K., Olsen, K. (2016): Mennesker med autismespekterforstyrrelser (ASD) – Utfordringer i tiltak og behandling. Gyldendal Akademisk.   Øzerk, M. & Øzerk, K. (2020), Autisme og pedagogikk. Teoretiske ...
 • Tilrettelegge i barnehagen med nedsatt hørsel

  07.09.2022 | Video

  ...utvikle talespråk og tegnspråk.  Filmen handler om: Å utvikle talespråk og tegnspråk Å tilrettelegge tiltak i barnehagen som fremmer talespråk og tegnspråk Se filmen med tegnspråktolking Tilrettelegge i barnehagen ...
 • Henvisning fra helseforetak

  07.09.2017 | Artikkel

  eksempelvis om nyoppdaget, alvorlig sansetap eller ervervet hjerneskade og kan da iverksette strakstiltak. Dersom Statped tilbyr slike tjenester, informeres pedagogisk-psykologisk tjeneste om dette.