Til hovedinnhold
Viser 311–320 av 659 treff.
 • Laget rundt barnet

  21.08.2020 | Bok/hefte

  ...aktører. Boka gir et innblikk i hverdagen til tre barn, hvilke samarbeidsprosesser som ligger bak innsatsen for å finne ut hva som er best for barna, og hvordan det blir lagt til rette for dette i praksis ...
 • Ruteopplæring

  09.08.2023 | Kapittel

  ...viktig å gi ros og sette ord på elevens framgang. Eleven kan ikke få med seg at du er fornøyd med innsatsen ut fra kroppsspråk og non-verbale uttrykk. For å unngå å forstyrre eleven, bør tilbakemeldinger ...
 • Lover og rettigheter

  04.08.2023 | Kapittel

  ...ferdigheter i førstespråket, et tiltak som normalt foregår utenfor ordinær opplæring) I barnehagen er rettighetene mer uklare. Likevel er det mulig å søke tilskudd til språktiltak eller få vedtak om språklige ...
 • En av flokken? Om inkludering og ungdom med sansetap – muligheter og begrensninger

  06.06.2016 | Bok/hefte

  ...frustrerende prosesser hvor inkludering i klassen i stor grad er et resultat av ungdommenes selv og deres egeninnsats. Tendens til økende bruk av segregerte undervisningsopplegg Tendensen til økende bruk av segregerte ...
 • Dysleksi

  04.08.2023 | Kapittel

  ...nærmer seg skolealder. Det er for tidlig å si om barn har dysleksi når de går i barnehagen, men hvis de viser tidlige risikotegn er det all grunn til å sette inn tiltak. Barnehagen har en unik rolle som ...
 • – Våg å prøve deg fram

  10.11.2023 | Artikkel

  ...utvikling. – Barn som ser, blir fra tidlig småbarnsalder eksponert for symboler gjennom synssansen. De får en gryende forståelse av at symboler gir mening. De skjønner tidlig at skrift og bilder er en måte ...
 • Medelever

  10.02.2020 | Kapittel

  I en tidlig fase etter en skade, kan det være hyggelig med oppmerksomhet fra medelever i form av for eksempel tegninger og hyggelige ord. Videre er det viktig for eleven å bli tatt godt imot når han begynner ...
 • Trinn 12 Tre eller flere setninger i en sammenheng

  30.05.2023 | Kapittel

  ...konklusjoner som refererer til tidligere innhold) på tvers av tre eller flere setninger, slik at setninger ikke kan omorganiseres uten mening. Eks. Personer på dette nivået er tidlige lesere og skrivere. De trenger ...
 • Begrepslæring og bimodalt tospråklige barn

  02.04.2018 | Artikkel

  ...visualiseres og konkretiseres erfares i flere praktiske situasjoner diskuteres og assosieres med tidligere kunnskap brukes aktivt til noe Først da vil nye begreper bli en del av barnets tankegods og bli ...
 • Vurdering og utprøving

  06.12.2021 | Kapittel

  ...sammenheng mellom erfaring og språkutvikling? For å svare på det må det være god informasjon om tidligere erfaring og læring. Pedagogisk basert vurdering: Utprøving av tilrettelegginger og forståelse i ...