Søk | www.statped.no

Viser 321 - 330 av 624 treff.

 • Utvikling av talespråk hos døve og sterkt tunghørte

  24.06.2016 | Artikkel

  ...komplisert prosessen er. Nå skjer diagnostisering tidligere enn før, og det hørselstekniske utstyret er bedre. Det gjør at døve barn i dag har tidligere og bedre tilgang til talespråket. Men utbyttet av ...
 • Tilrettelegging for elever med stamming - hva kan lærerne gjøre?

  03.06.2021 | Video

  ...bidra til en bedre skolehverdag gjennom støtte og tilpasning. I denne filmen presenteres aktuelle tiltak i skolen. Husk at behov for tilrettelegging like gjerne kan gjelde elever med lite eller ingen hørbar ...
 • Oppdage synsvansker

  21.03.2022 | Artikkel

  ...lese og skrive bør også regelmessig sjekke synet. Jo tidligere synsvansken blir oppdaget, jo raskere kan det settes inn medisinske og pedagogiske tiltak. Det anbefales målrettede undersøkelser av syn: Hvis ...
 • Universell utforming av barnehage og skoler

  01.10.2020 | Artikkel

  ...er det viktig å trekke inn personer med kompetanse på konsekvenser av ulike funksjonsnedsettelser tidlig i bygge-/rehabiliteringsprosessen. Dette kan eksempelvis være kommunens råd for personer med funksjonsnedsettelser ...
 • Ensidig hørselstap

  31.08.2016 | Artikkel

  ...omgivelser Viktig med bevisstgjøring Tidligere la man liten vekt på tilrettelegging ved ensidige hørselstap. Så lenge hørselen var god på ett øre, så man ingen grunn til tiltak. Holdningen til dette har endret ...
 • Juvenil Nevronal Ceroid Lipofuscinose (JNCL)

  24.10.2017 | Artikkel

  Når diagnosen JNCL er stilt, må mange forhold rundt eleven tilrettelegges. Det er viktig å komme tidlig i gang. Eleven vil miste mange av sine funksjoner og ferdigheter. Ny innlæring kan være krevende ...
 • Opplæring i digitale ferdigheter

  15.06.2016 | Artikkel

  Barn bør fra tidlig alder lære å håndtere digitale verktøy og forstå hvordan de kan brukes og manipuleres. Selv ganske små barn kan håndtere kamera, og med litt støtte fra voksne se hvordan et bilde kan ...
 • – En fagdag fikk meg til Statped

  29.11.2022 | Artikkel

  ...rådgiver i Divisjon ungdomstrinn, videregående opplæring og voksenopplæring, avdeling syn. Hun har tidligere jobbet i avdeling kombinerte sansetap og døvblindhet, med voksne. Utdanningsløpet hennes startet ...
 • Større tekst

  09.02.2021 | Kapittel

  ...nedtrekksmenyen. Dette er tilsvarende for innstillingene for skjerm i menyen for System, som vi har sett på tidligere i denne delen.  Skjerm bilde i tekstblokk   SKJERMOPPTAK 08 Større tekst   Oppgaver tekstblokk ...
 • Fortell meg

  08.06.2016 | Artikkel

  ...gruppe arbeider med et kort sammen. Sett tidtaker på tre minutter og spill det samme som beskrevet tidligere. Når tidtakeren går av, la en gruppe lese svaret høyt.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!