Til hovedinnhold
Viser 331–340 av 631 treff.
 • Utvikling av talespråk hos døve og sterkt tunghørte

  24.06.2016 | Artikkel

  ...komplisert prosessen er. Nå skjer diagnostisering tidligere enn før, og det hørselstekniske utstyret er bedre. Det gjør at døve barn i dag har tidligere og bedre tilgang til talespråket. Men utbyttet av ...
 • Rådgivning og veiledning om matematikkvansker

  28.03.2022 | Tjeneste

  ADHD.  Rådgivningen kan være en individbasert tjeneste, for eksempel å anbefale spesialpedagogiske tiltak. Den kan også være en systembasert tjeneste der Statped deltar i forebyggende arbeid, endrings- og ...
 • Forebygge skolefravær

  13.04.2021 | Kapittel

  ...gir informasjon til skolen om barnets interesser og styrker utfordringer tilrettelegging og tiltak hvilke tiltak som har fungert foreldrenes opplevelse av barnet Dersom foreldre har rapportert om vansker ...
 • Nedsatt hørsel og overganger

  01.07.2016 | Artikkel

  Overgangene fra barnehage til skole og mellom grunnskole og videregående opplæring er sårbare prosesser. Tiltak rundt barn og unge med nedsatt hørsel krever langsiktig planlegging. Det er nødvendig med langsiktig ...
 • PPTs systemrettede arbeid i barnehagen

  24.06.2019 | Bok/hefte

  ...barnehagens tilbud til barn med behov for særlig tilrettelegging eller spesialpedagogiske tiltak. Slike tiltak går under betegnelsen systemrettet arbeid. Boka viser at det ikke er en todeling mellom system- ...
 • Om e-læringskurset

  07.10.2020 | Tjeneste

  ...tekniske, fysiske og pedagogiske tiltak er nødvendige for å sikre barn med nedsett høyrsel eit likeverdig opplæringstilbod med alle andre barn. Det er viktig at tiltak blir ført vidare når dei går frå ...
 • Erasmus+ 2019 Strategisk partnerskap – Alvorlig skolefravær

  30.11.2022 | Artikkel

  ...skolefravær. Dette prosjektet tar sikte på å forbedre eksisterende systemer og gi anbefalinger til tiltak rettet  mot elever med alvorlig skolefravær. Prosjektets faser Prosjektet vil gå i to hovedfaser ...
 • An Umbrella Review of Aphasia Intervention descriPtion In Research: the AsPIRE project

  07.04.2022 | Artikkel

  Description and Replication; Hoffmann et al. 2014), men informasjon om skreddersøm av tiltakene, modifikasjon og hvor likt tiltakene ble gitt, var i liten grad gjengitt. Studier som evaluerte generelle afasiintervensjoner ...
 • Planlegging av skolestart

  23.06.2016 | Artikkel

  ...til, og valg av undervisningsrom igangsette måling av etterklang, se på behov for bygningsmessige tiltak diskutere søknad om teknisk utstyr; (frister kan variere) Vinteren før skolestart Sakkyndig vurdering ...
 • Teknologi og løpsk tale

  21.02.2018 | Artikkel

  ...kan være nyttige for mange. Teknologi kan utgjøre et viktig hjelpemiddel, men må i likhet med andre tiltak, tilpasses den enkelte. Altered Auditory Feedback (AAF) er teknologi hvor personen får høre sin egen ...