Til hovedinnhold
Viser 341–350 av 631 treff.
 • Forebygge skolefravær

  13.04.2021 | Kapittel

  ...gir informasjon til skolen om barnets interesser og styrker utfordringer tilrettelegging og tiltak hvilke tiltak som har fungert foreldrenes opplevelse av barnet Dersom foreldre har rapportert om vansker ...
 • Nedsatt hørsel og overganger

  01.07.2016 | Artikkel

  Overgangene fra barnehage til skole og mellom grunnskole og videregående opplæring er sårbare prosesser. Tiltak rundt barn og unge med nedsatt hørsel krever langsiktig planlegging. Det er nødvendig med langsiktig ...
 • PPTs systemrettede arbeid i barnehagen

  24.06.2019 | Bok/hefte

  ...barnehagens tilbud til barn med behov for særlig tilrettelegging eller spesialpedagogiske tiltak. Slike tiltak går under betegnelsen systemrettet arbeid. Boka viser at det ikke er en todeling mellom system- ...
 • Om e-læringskurset

  07.10.2020 | Tjeneste

  ...tekniske, fysiske og pedagogiske tiltak er nødvendige for å sikre barn med nedsett høyrsel eit likeverdig opplæringstilbod med alle andre barn. Det er viktig at tiltak blir ført vidare når dei går frå ...
 • Fokusgruppen (35+)

  28.08.2014

  ...grad av mestring på skolen fra første dag. Iverksett tiltak Det viktigste og mest avgjørende for barnets videre utvikling blir å sette i gang tiltak i de ulike aktivitetene barnet deltar i. Når det kommer ...
 • Fortell meg

  08.06.2016 | Artikkel

  ...gruppe arbeider med et kort sammen. Sett tidtaker på tre minutter og spill det samme som beskrevet tidligere. Når tidtakeren går av, la en gruppe lese svaret høyt.
 • Større tekst

  09.02.2021 | Kapittel

  ...nedtrekksmenyen. Dette er tilsvarende for innstillingene for skjerm i menyen for System, som vi har sett på tidligere i denne delen.  Skjerm bilde i tekstblokk   SKJERMOPPTAK 08 Større tekst   Oppgaver tekstblokk ...
 • Revealing hidden potentials

  06.10.2020 | Bok/hefte

  Johnsgård, Odd-Erik Madsen, Eline F Melhuus, Camilla Tostrup Lyngar Gro-Anita Tunes Nummedal har tidligere jobbet i Statped, Kirsten Costain og Jude Nicholas har sittet i redaksjonen. Nordic Welfare ...
 • Hjernehinnebetennelse (meningitt)

  10.06.2020 | Kapittel

  ...hjernen, samt ryggmargen. Risikoen for senskader er størst for små barn og for barn som fødes for tidlig. De viktigste senkomplikasjonene er øyemuskelpareser, hydrocephalus, synssvekkelse, nevrogent hørselstap ...
 • Synshemmede og aktiviteter i dagliglivet

  08.06.2016 | Artikkel

  ...handlinger. Hele oppveksten er en læringsprosess.  Barn og unge som er blinde eller svaksynte, må så tidlig som mulig delta i dagligdagse aktiviteter sammen med familie og jevnaldrende. Dette er avgjørende ...