Til hovedinnhold
Viser 351–360 av 662 treff.
 • Vis Timer

  24.06.2016 | App

  ...vises som et kakediagram som gradvis blir mindre. Du kan velge alarmlyd og du kan også stille inn en «tidlig varsel». Den gir et lydsignal når tidsintervallet nærmer seg slutten, slik at man kan forberede seg ...
 • Hva er ADHD?

  15.06.2022 | Kapittel

  ...en følge av de komplekse og sammensatte utfordringene, vil mange barn og unge tidlig utvikle et høyt stressnivå.   Tidlig gjenkjenning, kartlegging og god tilrettelegging har stor betydning for å kunne ...
 • 10 ting du bør vite om språkforstyrrelser og lesing

  04.08.2023 | Kapittel

  ...som blir sagt, og med å uttrykke sine ideer og følelser. Utviklingsmessige språkforstyrrelser ble tidligere kalt spesifikke språkvansker. DLD er en usynlig vanske som kan forveksles med oppmerksomhetsvansker ...
 • Et vanlig barn i en vanlig barnehage? Vilkår for deltakelse i barnefellesskap for de yngste barna med cochleaimplantat i barnehagen.

  29.11.2018 | Artikkel

  ...spesialpedagogiske hjelpetiltak og måten disse organiseres på, viser seg å påvirke barnas deltakelse i barnefellesskap. I diskusjonen rettes oppmerksomheten særlig mot hvordan spesialpedagogiske hjelpetiltak bidrar ...
 • Slik jobber Statped med stemmevansker

  15.02.2022 | Kapittel

  PPT likevel være innsøkende instans. Stemmeteamet tilbyr utredning av stemmevansker, og gir råd om tiltak. Utredningen baseres på behovet som er formidlet i søknaden. Vi kartlegger systematisk og har en ...
 • Overgang til voksenlivet

  07.07.2020 | Kapittel

  ...arbeidsliv er avgjørende for ungdommer med autisme, og planleggingen av voksenlivet bør derfor starte tidlig. Mens eleven enda er i videregående opplæring er det viktig å forberede det som skal skje etter endt ...
 • Tolkning

  28.08.2014

  Kartleggingen har til hensikt å fange opp barn som strever, for å komme raskt i gang med pedagogiske tiltak som kan hjelpe barnet. Det er ikke en utredning og heller ikke et diagnostisk verktøy.   Verktøyet ...
 • Forebygge skolefravær

  13.04.2021 | Kapittel

  ...gir informasjon til skolen om barnets interesser og styrker utfordringer tilrettelegging og tiltak hvilke tiltak som har fungert foreldrenes opplevelse av barnet Dersom foreldre har rapportert om vansker ...
 • Statpedundersøkelsen 2020

  19.02.2021 | Artikkel

  ...anbefalinger Basert på analysene i kapittel 6 har vi noen anbefalinger til tiltak for å heve kvaliteten på Statpeds tjenester: Tiltak for å tilpasse tjenestene enda mer i forhold til PPT-kontorenes behov.
 • PPTs systemrettede arbeid i barnehagen

  24.06.2019 | Bok/hefte

  ...barnehagens tilbud til barn med behov for særlig tilrettelegging eller spesialpedagogiske tiltak. Slike tiltak går under betegnelsen systemrettet arbeid. Boka viser at det ikke er en todeling mellom system- ...