Søk | www.statped.no

Viser 361 - 370 av 624 treff.

 • Rådgivning og veiledning om språk og tale

  07.09.2017 | Tjeneste

  ...leppe-kjeve-ganespalte.   Forarbeid før søknad Før søknad til Statped skal PPT ha utredet brukeren, satt i gang tiltak lokalt og evaluert disse. Statped trenger relevante dokumenter for å vurdere søknaden. Se liste over ...
 • Vedlegg til søknader

  10.08.2021 | Tjeneste

  ...utviklingsplan (IUP) eller individuell opplæringsplan (IOP) Individuell plan (IP) Pedagogiske rapporter om tiltak og evalueringer av disse  Informasjon om tjenester fra andre instanser Opplysninger om syn og hørsel: ...
 • Ja og nei

  10.09.2019 | Kapittel

  ...uttrykk for å si ja eller nei. Å finne egnede uttrykksformer for dette vil derfor være et viktig tiltak. Disse filmene vil gi deg råd om hvordan du kan lete etter, tolke og lære bort egnede uttrykk for ...
 • Lett tilgjengelig ASK-opplæring

  06.12.2019 | Artikkel

  – Å lære ASK via Statpeds e-læring og opplæringspakker om ASK er et godt tiltak. Dette kan vi bruke i veiledning og undervisning, i drøfting og diskusjon, sier Jon Eirik Næsheim, PPT-rådgiver i PP-tjenesten ...
 • Hva er stemmevansker?

  15.02.2022 | Kapittel

  ...innvirkning på barn og unges skolehverdag, hvordan man fungerer på jobb og på fritiden. Logopediske tiltak som er målrettede, bevisstgjøringsarbeid, samt tilrettelegging er viktige faktorer for at man skal ...
 • Erfaringer

  16.09.2021 | Kapittel

  ...skoler i ulike kommuner i Norge gjennomført dette som skoleutvikling. Skoler som har gjennomført kompetansetiltaket har gitt positive tilbakemeldinger på både innhold og opplegg. Dette er uttalelser fra noen ...
 • Faglig innlegg om ervervet hjerneskade

  16.03.2022 | Tjeneste

  Bedre identifikasjon av barnet og elevgruppen og deres behov. Bedre utforming av læringsfremmende tiltak og beslutningstaking omkring det pedagogiske arbeidet. Bidra til at kompetansen får en lokal tverrfaglig ...
 • Kurs for voksne med synssvekkelse eller blindhet

  20.06.2016 | Tjeneste

  ...etter opplæringsloven. Lærer fra voksenopplæringen kan delta under deler av kurset for å videreføre tiltak lokalt. Mål Kurset skal bidra til at voksne med synssvekkelse eller blindhet skal kunne utvikle eller ...
 • Slik jobbar Statped med afasi

  19.02.2020 | Artikkel

  ...helseføretak skal PPT vere innsøkande instans. Fagområdet afasi tilbyr utredning av afasi og gir råd om tiltak. Utredninga baserast på behovet formidla i søknaden. Vi kartlegg systematisk og har ei heilskapleg ...
 • Kva er afasi?

  09.09.2017 | Artikkel

  ...og utarbeidar individuelt tilpassa og målretta tiltak. Det er viktig å komme raskt i gang med oppfølginga.  Her kan du lese meir om kartlegging og tiltak. Statped kan bidra  Statped har høg kompetanse ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!