Til hovedinnhold
Viser 371–380 av 631 treff.
 • Samarbeid mellom hjem og barnehage/skole

  22.10.2019 | Kapittel

  ...skolevegring, vil samarbeidet med hjemmet være svært viktig, blant annet for å: sammen komme frem til tiltak som skaper trygghet og forutsigbarhet for barnet. Hjemmet må anerkjennes som innehaver av nøkkelinformasjon ...
 • Om lærevansker

  02.07.2020 | Artikkel

  Lærevansker er ikke til hinder for god opplæring når den enkelte får tiltak som er tilpasset til seg og sin situasjon. Årsaken til at noen har vansker med å lære varierer.  Begrepet lærevansker kan deles ...
 • Gode, forutsigbare rutiner

  23.05.2018 | Kapittel

  ...opp til samme tid på hverdager og fridager. Etabler et kveldsritual med faste, positive og rolige tiltak - i samme rekkefølge hver dag i tiden før legging. Skap god stemning når barnet skal legge seg. Gjør ...
 • Kva er afasi?

  09.09.2017 | Artikkel

  ...og utarbeidar individuelt tilpassa og målretta tiltak. Det er viktig å komme raskt i gang med oppfølginga.  Her kan du lese meir om kartlegging og tiltak. Statped kan bidra  Statped har høg kompetanse ...
 • Sosial rehabilitering

  02.02.2016 | Artikkel

  ...etter en ervervet hjerneskade. "For at rehabilitering skal ha størst sjanse til å lykkes, bør hjelpetiltakene settes inn i de sosiale sammenhengene der eleven naturlig hører til. Samtidig er det viktig at ...
 • Pedagogisk tilrettelegging

  18.03.2022 | Kapittel

  ...til en god ramme for barnet/den unge å utvikle seg innenfor. Generell forebyggende tilpasning og tiltak bidrar til forutsigbarhet og støtte. Les om generell tilrettelegging på våre nettsider: Autisme og ...
 • Hva er stemmevansker?

  15.02.2022 | Kapittel

  ...innvirkning på barn og unges skolehverdag, hvordan man fungerer på jobb og på fritiden. Logopediske tiltak som er målrettede, bevisstgjøringsarbeid, samt tilrettelegging er viktige faktorer for at man skal ...
 • Erfaringer

  16.09.2021 | Kapittel

  ...skoler i ulike kommuner i Norge gjennomført dette som skoleutvikling. Skoler som har gjennomført kompetansetiltaket har gitt positive tilbakemeldinger på både innhold og opplegg. Dette er uttalelser fra noen ...
 • Faglig innlegg om ervervet hjerneskade

  16.03.2022 | Tjeneste

  Bedre identifikasjon av barnet og elevgruppen og deres behov. Bedre utforming av læringsfremmende tiltak og beslutningstaking omkring det pedagogiske arbeidet. Bidra til at kompetansen får en lokal tverrfaglig ...
 • Kurs for voksne med synssvekkelse eller blindhet

  20.06.2016 | Tjeneste

  ...etter opplæringsloven. Lærer fra voksenopplæringen kan delta under deler av kurset for å videreføre tiltak lokalt. Mål Kurset skal bidra til at voksne med synssvekkelse eller blindhet skal kunne utvikle eller ...