Til hovedinnhold
Viser 381–390 av 631 treff.
 • I

  30.11.2011

  ...angår strukturer inne i øyet. Iridektomi, kirurgisk fjernelse av et stykke av iris. Iridencleisis, tidligere meget brukt glaukomoperasjon, hvor en flik av iris brukes til å opprettholde en åpning i sklera ...
 • Har du lyst på litt faglig oppdatering i påsken?

  04.04.2022 | Artikkel

  ...omsettes til egen arbeidshverdag. Rakk du ikke våre konferanser finner du mange opptak fra våre tidligere konferanser under vår konferanseside. Statped tilbyr e-læring innen spesialpedagogikk.  Podkast ...
 • Sareptas afasikrukke- tips og oppgaver i afasiundervisningen

  03.02.2016 | Nettressurs

  ...underviser mennesker som har afasi (ervervede språk- og kommunikasjonsvansker etter skade i hjernen). Tidligere ble Sareptas afasikrukke 1 og 2 utgitt på CD-ROM, nå er de samlet i en felles nettressurs. Ca. 30 ...
 • Slik jobber Statped med stemmevansker

  15.02.2022 | Kapittel

  PPT likevel være innsøkende instans. Stemmeteamet tilbyr utredning av stemmevansker, og gir råd om tiltak. Utredningen baseres på behovet som er formidlet i søknaden. Vi kartlegger systematisk og har en ...
 • Bruk av spill i kartlegging

  30.08.2022 | Kapittel

  ...skjemaer fra flere personer sammenfattes, vil det gi et helhetlig og positivt perspektiv av eleven. Tiltaket bidrar til at barnets stemme blir hørt. Kartlegging på trygg arena Det er viktig å finne en arena ...
 • Kurs for fagpersoner om kombinerte syns- og hørselsvansker og døvblindhet

  20.06.2016 | Tjeneste

  ...til konsekvenser av brukernes syns- og hørselshemning. Tilrettelegging med tanke på kompenserende tiltak og optimalisering av fysiske og sosiale utviklings- og mestringsbetingelser. Emner kan være kommunikasjonskurs ...
 • Når atferden blir et problem

  25.08.2017 | Kapittel

  ...utforske verden barnet skader seg selv Når atferden er et problem, må vi vurdere tilrettelegging og tiltak som kan forebygge eller dempe den. Det samme gjelder selvsagt også hvis atferden fører til at barnet ...
 • Ventilasjonsanlegg

  20.06.2016 | Kapittel

  2019), «Lydforhold i bygninger – Lydklasser for ulike bygningstyper», kapittel 8.5 (standard.no). Tiltak Har man mistanke om at noe er galt, er det viktig å få målt støyen fra ventilasjonsanlegget – ikke ...
 • Barn og unge som er behandlet for hjernesvulst ‒ kunnskap og erfaringer

  15.06.2016 | Artikkel

  ...for fysioterapeutisk behandling eller at fysioterapeuten veileder andre på gode fysisk-motoriske tiltak. Målsettingen for alle fagfolk som møter disse barna må være at langtidskonsekvensene etter behandlingen ...
 • Synstap, selvstimulering og stereotypier

  06.09.2017 | Veileder

  ...avvikende oppførsel.  Vurder om det finnes alternativ aktivitet som kan erstatte uønsket atferd. Legg tiltak på mildest mulig nivå av det som kan ha effekt hvis det er nødvendig å prøve å endre atferd.