Til hovedinnhold
Viser 391–400 av 631 treff.
 • Kurs for fagpersoner om kombinerte syns- og hørselsvansker og døvblindhet

  20.06.2016 | Tjeneste

  ...til konsekvenser av brukernes syns- og hørselshemning. Tilrettelegging med tanke på kompenserende tiltak og optimalisering av fysiske og sosiale utviklings- og mestringsbetingelser. Emner kan være kommunikasjonskurs ...
 • Tverrfaglige synsfunksjonskartlegginger

  19.06.2016 | Tjeneste

  ...viktig med spesialisert synspedagogisk kompetanse for å utarbeide gode tiltak for å kompensere for synshemningen. Dette kan være tiltak knyttet til fysisk tilrettelegging (lys, kontrast og størrelse), aktuelle ...
 • Teamarbeid, tverrfaglighet og foreldresamarbeid

  15.06.2022 | Kapittel

  ...foreldre og fagpersoner møtes for å utveksle informasjon. De kan også samarbeide om å utvikle gode tiltak med mål og beskrive tjenestebehov både på kort og lang sikt. Ansvarsgruppe og personlig koordinator ...
 • Normal variasjonsgruppe (0‒14)

  28.08.2014

  ...barnet har gjennomført kartleggingen, er det med andre ord en grunn til dette. Gjør deg kjent med tiltak Dersom du har gjennomført kartlegging av et barn og fått et resultat i «normal variasjonsgruppe» ...
 • Forklaring

  13.09.2018 | Kapittel

  Tidlig i barns utvikling kjennetegnes kontakt av fysisk nærhet. Den voksne svarer på barnets smil, stemme, gjesping, vugging og veiving med hendene, slik at barnet oppfatter det. Avstanden er med andre ...
 • Hva er norsk tegnspråk (NTS)?

  09.06.2016 | Artikkel

  ...andre. De yngste barna uttrykker seg tidligere med hender og ansiktsuttrykk enn muntlig språk. Små barn omgitt av tegnspråk, kan dermed kommunisere med omgivelsene tidligere med tegn enn med talespråk. Lær ...
 • Tourettes syndrom og tilrettelegging i skolen

  03.11.2021 | Kapittel

  Alle barn med TS er forskjellige. Noen tiltak er til hjelp for enkelte, mens de samme tiltakene ikke hjelper for andre. Stor variasjon i vanskebildet og sameksisterende vansker kan skape behov for periodevis ...
 • Verktøy for elever med skolefravær

  13.04.2021 | Kapittel

  ...elever Film som forberedelse Tiltak - se eksempler I antologien Felleskap i lek og læring, under overskriften inkluderende læringsaktiviteter, kan du lese mer om hvordan tiltakene over er brukt i veiledning ...
 • Visuell persepsjon

  03.07.2012

  ...det perseptuelle går. Erfaringer er avgjørende for hvordan vi oppfatter omgivelsene. Vi bruker tidligere erfaringer for å gi nye synsinntrykk mening. Les mer om syn og hjerne.
 • Hjelpemiddelteknologien som omtales

  03.09.2018 | Kapittel

  ...hurtigtaster, tar vi utgangspunkt i Windows 11 og Office 365, men det meste vil også fungere i tidligere versjoner. Skjermleser Supernova kontrollpanel Vi har tatt med framgangsmåter og hurtigtaster for ...