Til hovedinnhold
Viser 411–420 av 641 treff.
 • Inverterte farger

  15.10.2021 | Kapittel

  Forskjellen på disse to ser du i bildet under hvor smart invertering er til venstre.   Som nevnt tidligere kan man også endre farger med valg under funksjonen Zoom, men da kun når Zoom er aktivert.  OPPGAVE: ...
 • Hva er Tourettes syndrom?

  03.11.2021 | Kapittel

  ...forekomme på diagnosetidspunkt. Det er tilstrekkelig at det beskrives at det har vært til stede tidligere. Det vanlige er at tics kommer og går. De endrer seg i karakter, kan forsvinne i perioder og så ...
 • Nedsatt hørsel og inkludering

  13.07.2016 | Artikkel

  ...det som skjer faglig, sosialt og kulturelt. I tillegg til en inkluderende kultur kan individuelle tiltak rettet særlig mot den hørselshemmede eleven være aktuelle. En liten og stabil gruppe vil gi hørselshemmede ...
 • Usher Syndrom

  11.01.2022 | Kapittel

  ...er den vanligste enkeltårsaken til kombinert sansetap og døvblindhet. Usher syndrom kan oppdages tidlig ved genetisk utredning. Noen oppdages senere ved at man ser symptomer på synshemmingen etter hvert ...
 • Risikogruppen (15‒34)

  28.08.2014

  ...mestre. Tiltak med en gang Det vil være viktig for barnets videre utvikling å sette i gang tiltak i de ulike aktivitetene barnet deltar i. Det ingen grunn til å vente med å sette i gang tiltak i håp om ...
 • Afasi hos flerspråklige

  14.06.2016 | Artikkel

  Afasi kan virke inn på ett eller flere språk hos personer som er flerspråklige. Logopediske tiltak på ett språk kan bedre de andre språkene. Det er imidlertid viktig å kartlegge først. De ulike språkene ...
 • Utredning av kombinerte sansetap

  19.04.2021 | Artikkel

  ...utrede personer med kombinert syns- og hørselstap for å kunne tilrettelegge for best mulige opplæringstiltak og - betingelser Hvordan få tjenesten Søknad til Statped om utredning av barn som er i opplæringspliktig ...
 • Kartlegging av afasi: Hva gjør logopeder i Norge?

  01.02.2017 | Artikkel

  ...undervisning/behandling. Majoriteten kartlegger også utbyttet av tiltaket, enten underveis i forløpet og/eller når de avslutter tiltaket. Flere verktøy brukes for å planlegge og spore fremgang Undersøkelsen ...
 • Teori om sinnet (T-O-S)

  13.12.2016 | Artikkel

  ...korrigeringer og naturlige treningssituasjoner som så bidrar til generell forsinket språkutvikling. Tiltak for å utvikle T-O-S T-O-S kan utvikles raskt hvis barnet er moden for det. Det inkluderer: Samtale ...
 • Hvorfor er det nødvendig å lære blinde barn og leke med jevnaldrende

  19.02.2019 | Kapittel

  ...trenger likevel bekreftelse på at det de gjør er bra samt veiledning i sansekompenserende tiltak. Slike tiltak kan være å få barnet aktivt motorisk, lære det å leke, vise barnet andre barn og støtte det ...