Til hovedinnhold
Viser 411–420 av 631 treff.
 • Kartlegging av afasi: Hva gjør logopeder i Norge?

  01.02.2017 | Artikkel

  ...undervisning/behandling. Majoriteten kartlegger også utbyttet av tiltaket, enten underveis i forløpet og/eller når de avslutter tiltaket. Flere verktøy brukes for å planlegge og spore fremgang Undersøkelsen ...
 • Teori om sinnet (T-O-S)

  13.12.2016 | Artikkel

  ...korrigeringer og naturlige treningssituasjoner som så bidrar til generell forsinket språkutvikling. Tiltak for å utvikle T-O-S T-O-S kan utvikles raskt hvis barnet er moden for det. Det inkluderer: Samtale ...
 • Hvorfor er det nødvendig å lære blinde barn og leke med jevnaldrende

  19.02.2019 | Kapittel

  ...trenger likevel bekreftelse på at det de gjør er bra samt veiledning i sansekompenserende tiltak. Slike tiltak kan være å få barnet aktivt motorisk, lære det å leke, vise barnet andre barn og støtte det ...
 • Afasi hos flerspråklige

  14.06.2016 | Artikkel

  Afasi kan virke inn på ett eller flere språk hos personer som er flerspråklige. Logopediske tiltak på ett språk kan bedre de andre språkene. Det er imidlertid viktig å kartlegge først. De ulike språkene ...
 • Hvordan motivere til skriving

  16.06.2016 | Artikkel

  ...det å lære å lese og skrive når du er hørselshemmet, krever motivasjon knyttet til to hovedområder: Tidlig erfaring med at nærpersoner leser og skriver og har nytte og glede av det. Eleven oppnår fordeler ...
 • Utvikle skriveferdigheter

  16.06.2016 | Artikkel

  ...hørselsnedsettelse skal utvikle skriveferdigheter: elevens grad av, og type hørselshemming om barnet har fått tidlig, positiv erfaring med lesing og skriving om barnet har selvtillit og gode kommunikasjonsferdigheter ...
 • Hørsel og universell utforming

  17.06.2016 | Artikkel

  ...utfordrende. Derfor er det viktig med: god akustisk utforming av rom bruk av lyddempende materialer tiltak for redusert bakgrunnsstøy bruk av lyd- og taleoverføringsutstyr benyttes Pålagt universell utforming ...
 • Kartlegging

  15.06.2022 | Kapittel

  ...som vansker og utfordringer, vil være en nødvendig forutsetning for å skreddersy gode pedagogiske tiltak. Kartleggingen bør også gi kunnskap om hvordan eleven oppfatter sin situasjon, hvilke forventninger ...
 • Utredning av ADHD, Tourettes syndrom, OCD og autismespekterforstyrrelser

  28.03.2022 | Artikkel

  ...fysisk trygt barnehage- og skolemiljø medvirke til at relevant kunnskap, forskning og evidensbaserte tiltak gjøres tilgjengelig i utdanning av fremtidige fagpersoner gjennom forelesninger og konferanser Hvordan ...
 • Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)

  18.03.2022 | Kapittel

  ...de mener, kommunisere og ikke være avhengig av at andre skal snakke for de, er det viktig å starte tidlig med ASK.  ASK er alt som hjelper en person til å kommuniser effektivt, når tradisjonelle måter å ...