Til hovedinnhold
Viser 421–430 av 631 treff.
 • Ulike typer lesevansker

  28.05.2020 | Artikkel

  ...gi en rask oversikt over ulike typer lesevansker, og gir grunnleggende føringer for kartlegging og tiltak. Formelen Leseforståelse = avkoding x lytteforståelse viser på en enkel måte at leseforståelse involverer ...
 • Overgang barnehage - skole for hørselshemmede

  23.02.2016 | Bok/hefte

  ...aktiv involvering av barnets nærmiljø stiller krav til omfattende og planlagt gjennomføring av ulike tiltak. Dette var utgangspunktet for å prøve ut en tenkt modell for arbeidet med å tilrettelegge for en ...
 • Rådgivning og veiledning om ervervet hjerneskade

  16.03.2022 | Tjeneste

  ...sikre en felles forståelse i laget rundt barnet/eleven. Og sikre tilrettelegging og utviklingshemmede tiltak. Tjenestene tar utgangspunkt i samspillet etter ervervet hjerneskade, pedagogikk og læringsmiljø ...
 • Habtool - Nordsamisk versjon

  26.04.2017 | Kartleggingsmateriell

  ...brukes til kartlegging, målformulering, planlegging, tilrettelegging, evaluering og har fokus på tiltak. Bagadallanskoviide (veiledning til skjemaene) veileder hvordan individuelt tilrettelagt opplæring ...
 • Working with multilingual aphasia: attitudes and practices among speech and language pathologists in Norway

  07.04.2022 | Artikkel

  ...begrensede kliniske ressurser. Resultatene diskuteres med tanke på deres implikasjoner for utdanning og tiltak som trengs for å minimere nåværende mangler i tjenesteytingen til flerspråklige personer med afasi ...
 • Assessment Challenges in Acquired Aphasia in Multilingual Individuals

  07.04.2022 | Artikkel

  ...størrelsen på lesjonen, og i hvilken grad personer med afasi blir friske – med tid og logopediske tiltak – avhenger av deres språklige ferdigheter før skaden, avhengig av eksogene og endogene variabler ...
 • Støtte i språk og kommunikasjon

  18.03.2022 | Kapittel

  ...til uttrykk i hverdagen, både faglig og sosialt, for å kunne analysere atferden og finne ut hvilke tiltak en skal sette inn. Faste strukturer og visuelle/taktile symboler er god støtte for å forstå språk ...
 • At være barn og ung med Usher syndrom

  04.01.2022 | Bok/hefte

  Erfaringene som beskrives i dette heftet kan bidra til mer kunnskap om betydningen av forebyggende tiltak allerede i barndommen til mennesker med Usher syndrom. Bettina Kastrup Pedersen, Karina Højbjerre ...
 • Hva er Digital didaktikk og inkludering?

  16.09.2021 | Kapittel

  ...i læringsfellesskapet. I tillegg til å skape et inkluderende læringsmiljø, er det et mål at kompetansetiltaket skal bidra til et tettere samarbeid mellom barnehagen, skolen og PP-tjenesten. Digital didaktikk ...
 • Kurstilbud for foreldre og lærere

  23.06.2016 | Artikkel

  ...innføring i hva hørselshemning er, hvilke konsekvenser et hørselstap har og hvordan man kan tilrettelegge tiltak og en godt tilpasset opplæring for barn/elever med hørselstap.  Her finner du Statpeds kurs om nedsatt ...