Til hovedinnhold
Viser 431–440 av 631 treff.
 • Skjult stamming

  02.01.2018 | Artikkel

  ...skjulte stamminga er ein vanske ein kan få hjelp til, på lik linje med open stamming.    Direkte tiltak  Hjå logoped kan ein få direkte hjelp til utgreiing og oppfølging av den skjulte stamminga. Målet ...
 • Trisomi 13 (Pataus syndrom)

  10.06.2020 | Kapittel

  ...kromosomanalyse. Familier som har fått et barn med Trisomi 13, eller som har fått konstatert at et tidligere foster har hatt syndromet, får som regel genetisk veiledning. Risikoen for å få et barn til med ...
 • Tjue spørsmål om språkferdigheter

  03.02.2016 | Kartleggingsmateriell

  ...før det har gått alt for lang tid. 20 spørsmål er et viktig instrument for å oppdage språkvansker tidlig og bidrar til å kvalitetssikre barnehagens og skolens ansvar ovenfor alle barn og elever. Det bør ...
 • Social Networks

  22.02.2015 | Kartleggingsmateriell

  Networks Noteringshefte kom i ny norsk utgave juni 2010. Den reviderte utgaven er tilsendt alle som tidligere har kjøpt Social Networks. Amerikanske AugComInc har gitt svar på sentrale spørsmål om Social Networks ...
 • Afasi på mange språk: En deskriptiv kasusstudie

  20.02.2020 | Artikkel

  I dette festskriftet til professor Hanne Gram Simonsen har kolleger og tidligere studenter fra inn- og utland bidratt med 18 nyskrevne artikler som til sammen speiler mangfoldet av jubilantens forskningsinteresser ...
 • En suksesshistorie

  15.10.2018 | Kapittel

  ...noe eksternt og mye internt på huset. Det har blitt satt av tid til trening og intern veiledning. Tidligere drev Statped et ASK-nettverk på Gjøvik med tre samlinger i året over en toårsperiode. Der deltok ...
 • Å spise kan være vanskelig

  23.05.2017 | Kapittel

  ...spise være uttrykk for et ønske om mer kontroll og oversikt. For de minste barna, og for barn på et tidlig utviklingsnivå, er kanskje dette en av de få mulighetene de har til å påvirke omgivelsene. Barn spiser ...
 • Avgjørende for å utvikle språket

  08.06.2018 | Kapittel

  Disse ressursene er en fin måte å synliggjøre at tegnspråk faktisk er et eget språk. Særlig i en tidlig fase av språkutviklingen er det viktig å kunne ha tilgang til denne typen støtte for å kunne utvikle ...
 • Hva er utviklingshemming?

  24.06.2022 | Artikkel

  ...tillegg får noen en uspesifisert utviklingshemmingsdiagnose. Det kan gjelde om utredningen skjer i tidlig alder, eller det er usikkerhet om evnenivået. Voksne mennesker med lett utviklingshemming forventes ...
 • Erfaringer gjort med tall og Su Doku

  28.06.2022 | Kapittel

  I mitt arbeid med slagpasienter i en relativt tidlig fase og med ganske omfattende skader både språklig og på andre kognitive områder, er det å arbeide med tall noe jeg ofte starter med. Mange som er helt ...