Til hovedinnhold
Viser 441–450 av 631 treff.
 • Hvorfor omvendt undervisning?

  17.08.2022 | Kapittel

  ...følge opp elever  Omvendt undervisning frigjør tid til å følge opp hver enkelt elev. Den tiden du tidligere brukte på å forklare nytt fagstoff i fellesskap i klasserommet brukes nå til elevaktivitet. Du kan ...
 • Stemmer i TalkBack

  12.05.2015 | Kapittel

  ...er utstyrt med en versjon av Samsungs tekst-til-talemotor som også har fått norsk stemme. Vi har tidligere observert eksempler på at produsenter har levert enheten med en tekst-til-tale-motor, men uten å ...
 • Tilpassing av kartlegging og utredninger

  10.09.2019 | Artikkel

  Juster det innholdsmessig slik at det passer for dere. Tilrettelegging for kartlegging Kartlegging av tidlig ordforståelse gjennom ordassossiasjon   Hvordan kan du sjekke om barnet kobler den lydpakken et ord ...
 • Lære ord og omgrep

  08.06.2018 | Kapittel

  Bydelen Grorud i Oslo har mange tiltak som handlar om språktrening. Svært mange av barna held på å lære seg norsk som sitt andre språk. I 2017 fekk kring 40 prosent av alle elevar på første trinn i bydelen ...
 • Utredning av matematikkvansker

  28.03.2022 | Artikkel

  ...fylkeskommunen ha kartlagt eleven og læringsmiljøet, beskrevet resultatene samt prøvd ut og evaluert relevante tiltak. Gjennomføring Etter nærmere avtale med PPT.
 • Introduksjon

  03.06.2021 | Kapittel

  Den norske skolen bygger på prinsipp om inkluderende opplæring. Her finner du tips og tiltak til hvordan det kan gjennomføres i praksis. Inkluderende opplæring er blant annet forankret i retten til å gå ...
 • I en annen verden

  27.01.2016 | DVD

  ...syndrom kan ikke medisineres, og det eneste som kan bedre tilstanden, er omfattende, systematiske opplæringstiltak. Dette betyr at den viktigste behandlingsarena for barn og unge med Asperger syndrom er skolen ...
 • Utredning av hørselsfunksjon

  17.06.2016 | Tjeneste

  ...alle kommuner har. Etter utredningen utarbeider Statped en rapport med oppsummeringer og forslag til tiltak som sendes til kommunen (PPT) med kopi til foreldre og skole/barnehage. Videre oppfølging Kommunen ...
 • DIAS - testverktøy

  05.03.2020 | Kartleggingsmateriell

  ...tilstede, og måle taleapraksiens alvorlighetsgrad. Verktøyet egner seg også for å evaluere effekten av tiltak, ved at man kan undersøke om de spesifikke symptomene ved gjentatt testing fortsatt er til stede ...
 • JNCL og fysisk aktivitet

  04.11.2016 | Bok/hefte

  JNCL. Boka tar for seg en innføring i sykdommens karakter. Når det gjelder motorisk aktivitet og tiltak for å fremme og vedlikeholde bevegelsesfunksjon hos denne gruppen, er det foreløpig relativt lite ...