Til hovedinnhold
Viser 451–460 av 631 treff.
 • Rapporter

  27.01.2022 | Artikkel

  ...en styrking av tilbudet til barn, unge og voksne med behov for ASK. I oppdragsbrevet stod det at tiltakene skulle gi økt kompetanse lokalt i kommuner, fylkeskommuner, barnehager og skoler, samt bidra til ...
 • Tilpassing av kartlegging og utredninger

  10.09.2019 | Artikkel

  Juster det innholdsmessig slik at det passer for dere. Tilrettelegging for kartlegging Kartlegging av tidlig ordforståelse gjennom ordassossiasjon   Hvordan kan du sjekke om barnet kobler den lydpakken et ord ...
 • Ordforrådet

  16.06.2016 | Nettressurs

  ...nyskapende på flere måter. For det første er en stor del av opplysningene om egenskaper ved ordene ikke tidligere kartlagt for norsk. For det andre er det uvanlig å finne et så stort sett av opplysninger på ett ...
 • Eksempler på apper med påminnelser og timere

  23.10.2019 | Kapittel

  ...som et kakediagram som gradvis blir mindre. Du kan velge alarmlyd, og du kan også stille inn en «tidlig varsel». Den gir et lydsignal når tidsintervallet nærmer seg slutten, slik at man kan forberede seg ...
 • Bruke alle sanser

  07.09.2022 | Kapittel

  ...rette barnets oppmerksomhet mot lydbildet og tolke denne sammen med barnet. Imitering av lyd starter tidlig ved turtaking. Når barnet lager en lyd, kan den voksne gjenta eller gjenskape lyden slik at barnet ...
 • Autisme og alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)

  02.12.2019 | Artikkel

  ...de mener, kommunisere og ikke være avhengig av at andre skal snakke for de, er det viktig å starte tidlig med ASK.  ASK er alt som hjelper en person til å kommuniser effektivt, når tradisjonelle måter å ...
 • Overganger for elever med nevroutviklingsforstyrrelser

  03.06.2021 | Kapittel

  ...skaper stress og frustrasjon i løpet av en skoledag og som eventuelt gjør skoleoppmøte vanskelig. Et tidlig tegn på skolefravær kan være at en elev viser motvilje i overgangen hjem – skole. Rapporterer foreldre ...
 • Skriveutvikling

  01.07.2020 | Artikkel

  ...både hjemme, i barnehagen, i skolen og der de ellers ferdes. Den skriftspråklige utvikling begynner tidlig. Skriving er kommunikasjon. Vi koder inn et budskap ved hjelp av bokstaver som vi senere kan lese ...
 • Språkstimulering i kommunikasjon mellom pedagog og barn med cochleaimplantat (CI)

  21.02.2020 | Artikkel

  ”Kommunikasjonsformer for barn med cochleaimplantat” fra Kunnskapssenteret (2011) indikerer at barn med CI begynner tidlig i barnehagen, og slår samtidig fast at utformingen og kvaliteten av det pedagogiske tilbudet i Norge ...
 • Barn med hørselstap er i risiko for forsinket utvikling på flere områder

  29.11.2018 | Artikkel

  Forskning og utvikling Barn med hørselstap er i risiko for forsinket utvikling på flere områder. Tidlig diagnostisering og oppfølging har bidratt til bedre utviklingsbetingelser, men vi vet ikke like mye ...