Til hovedinnhold
Viser 481–490 av 631 treff.
 • Skolen som rehabiliteringsarena

  05.03.2020 | Kapittel

  ...kan være i stadig endring. Alle har rett til tilpasset opplæring ifølge Opplæringsloven § 1-3.Ulike tiltak kan settes inn fra skolens side, men dette må som nevnt individualiseres, og tilpasses den enkelte ...
 • Juvenile Neuronal Ceroid Lipofuscinosis, Childhood Dementia and Education

  09.05.2019 | Bok/hefte

  ...planleggingsverktøy for individer med JNCL i ulike livsfaser, og den inneholder noen små forsøk der tiltak er prøvd ut. Boka angir retningslinjer og forslag til god praksis med utgangspunkt i den typiske ...
 • Ulike tilbud til elever med særskilte opplæringsbehov

  05.04.2017 | Publikasjon

  (opplæringslovens §§ 8-1 og 8-2), organisering og praksis De seks kommunene er anonymisert i rapporten. Tiltak fra Statped Målet med rapporten er å finne ut hvordan Statped kan støtte kommuner i å gi elever med ...
 • I barnehagealder

  28.05.2020 | Kapittel

  ...unik rolle som forebyggende arena for barn som er i risiko for å utvikle lese- og skrivevansker. Tidlig hjelp er god hjelp. Ordforråd Det er klar sammenheng mellom ordforråd i førskolealder og leseferdighet ...
 • Venner for livet

  23.02.2016 | Bok/hefte

  ...informasjon om døves kultur og historie, er ikke hverdagshistoriene fra internatskolene for døve tidligere blitt fortalt og utgitt i bokform i Norge – og ikke for barn. Boka er skrevet for barn og unge, ...
 • Strakstilbud ved nyoppdagede kombinerte sansetap

  19.06.2016 | Tjeneste

  ...avtales det med foreldrene når og hvordan kommunen skal involveres. Målet er at kommunen involveres så tidlig som mulig.
 • Samtaler og innlegg i Teams

  18.09.2020 | Kapittel

  ...siste innlegget du har mottatt. Her kan du trykke Esc for å lukke innlegget, og du kan da bla til tidligere innlegg i samme team med Pil opp. Vil du se innlegg fra andre team, kan du trykke Ctrl+Shift+F6 ...
 • Innledning

  10.11.2021 | Kapittel

  Tegnspråklige barn kan ha nytte av tolk i mange situasjoner gjennom hele livet. Utprøving av tolk fra tidlig alder kan være nyttig for å få erfaring, og etter hvert et bevisst forhold til hva som skal til for ...
 • Småbarn med utviklingsvansker utsettes for gjentatte krenkelser og erting

  02.02.2022 | Prosjekt

  ...opplever mer mobbing sammenlignet med barn som har andre vansker. Konklusjon: Barnehagebarn og barn i tidlig skolealder som har utviklingsvansker, lærevansker, emosjonelle- eller atferdsvansker, utsettes hyppigere ...
 • Begrepslæring og bimodalt tospråklige barn

  02.04.2018 | Artikkel

  ...visualiseres og konkretiseres erfares i flere praktiske situasjoner diskuteres og assosieres med tidligere kunnskap brukes aktivt til noe Først da vil nye begreper bli en del av barnets tankegods og bli ...