Til hovedinnhold
Viser 491–500 av 631 treff.
 • Microsoft Office Lens

  02.09.2019 | App

  ...ta bilder av tekst og få den lest opp med funksjonen Engasjerende leser.  Microsoft Office Lens (tidligere Office Lens), fungerer som en skanner. Når du tar bilde av en tekst, gjør den teksten tilgjengelig ...
 • Skriftspråk og stimulering når barn ikke kan se (mp3)

  01.07.2019 | Podkast

  ...jobber Statped med å undersøke hvordan man best kan legge til rette for skriftspråkstimulering.  Tidlig skriftspråkstimulering er ikke bare viktig for begynneropplæringen i  lesing, men også for inkludering ...
 • Språkvansker og begrepsavklaring

  12.12.2017 | Videoforelesning

  ...denne forståelsen av språkvansker for din praksis? – når det gjelder kartlegging? – med tanke på tiltak? Fører denne forståelsen av språkvansker til endringer i din praksis? – eventuelt hvilke endringer ...
 • MOLAS

  21.06.2016 | Artikkel

  ...arbeidet kalles nå "MOLAS-programmet, kontakt A2G her for mer informasjon, og les om presseoppslag om tiltaket i Bergensavisen fra oktober 2013 her. Autismespekteret og arbeidslivet - bakgrunn for MOLAS er at ...
 • Eleven

  18.05.2021 | Kapittel

  ...planlegger ulike tiltak, uten at eleven er involvert. Elevens opplevelser, tanker og behov må være kjent for de som skal bistå med løsninger knyttet til skolefraværet. Eleven må forstå tiltakene og få et eierforhold ...
 • Stress

  19.03.2022 | Kapittel

  ...opplever som stress. Det er nødvendig å ha fokus på stressdemping og strategier for å håndtere stress. Tiltak i denne sammenhengen kan være: Unngå kognitiv overbelastning. Ikke «mas», gi heller skriftlig eller ...
 • Undervisningsopplegg med omvendt undervisning

  20.04.2022 | Kapittel

  ...og pumpe opp olje nå? Eller skal vi pumpe opp så mye vi kan og bruke pengene på mer miljøvennlige tiltak?» Har du elever med sterkt nedsatt hørsel i klassen, velg heller en ressurs med tekst og vurder om ...
 • Guldal Lále

  21.11.2018 | App

  ...ordene du har lært tidligere, styrkes hukommelsen for ordene.  Tema: Her presenteres fire temaer og du skal knytte bilder sammen ved å høre på setninger. Ordene som brukes er brukt i tidligere øvelser.  Husk ...
 • Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) og overganger fra barnehagen

  04.05.2020 | Artikkel

  ...ansvar å sørge for at personalet har riktig og nødvendig kompetanse. Det anbefales at barnehagen tidlig også snakker med barnets foreldre om hvilken informasjon de eventuelt skal gi til andre barn og deres ...
 • Støy fra uteområdet

  20.06.2016 | Kapittel

  ...sommerperioden. Man bør så langt som mulig unngå å lufte i timene hvis det er støyende aktiviteter utenfor. Tiltak: Vinduer  For å hindre at støy trenger inn utenfra bør en først se på gummilistene rundt vinduene ...