Til hovedinnhold
Viser 501–510 av 631 treff.
 • I barnehagealder

  28.05.2020 | Kapittel

  ...unik rolle som forebyggende arena for barn som er i risiko for å utvikle lese- og skrivevansker. Tidlig hjelp er god hjelp. Ordforråd Det er klar sammenheng mellom ordforråd i førskolealder og leseferdighet ...
 • Innledning

  10.11.2021 | Kapittel

  Tegnspråklige barn kan ha nytte av tolk i mange situasjoner gjennom hele livet. Utprøving av tolk fra tidlig alder kan være nyttig for å få erfaring, og etter hvert et bevisst forhold til hva som skal til for ...
 • Småbarn med utviklingsvansker utsettes for gjentatte krenkelser og erting

  02.02.2022 | Prosjekt

  ...opplever mer mobbing sammenlignet med barn som har andre vansker. Konklusjon: Barnehagebarn og barn i tidlig skolealder som har utviklingsvansker, lærevansker, emosjonelle- eller atferdsvansker, utsettes hyppigere ...
 • Begrepslæring og bimodalt tospråklige barn

  02.04.2018 | Artikkel

  ...visualiseres og konkretiseres erfares i flere praktiske situasjoner diskuteres og assosieres med tidligere kunnskap brukes aktivt til noe Først da vil nye begreper bli en del av barnets tankegods og bli ...
 • Venner for livet

  23.02.2016 | Bok/hefte

  ...informasjon om døves kultur og historie, er ikke hverdagshistoriene fra internatskolene for døve tidligere blitt fortalt og utgitt i bokform i Norge – og ikke for barn. Boka er skrevet for barn og unge, ...
 • Strakstilbud ved nyoppdagede kombinerte sansetap

  19.06.2016 | Tjeneste

  ...avtales det med foreldrene når og hvordan kommunen skal involveres. Målet er at kommunen involveres så tidlig som mulig.
 • Microsoft Office Lens

  02.09.2019 | App

  ...ta bilder av tekst og få den lest opp med funksjonen Engasjerende leser.  Microsoft Office Lens (tidligere Office Lens), fungerer som en skanner. Når du tar bilde av en tekst, gjør den teksten tilgjengelig ...
 • Skriftspråk og stimulering når barn ikke kan se (mp3)

  01.07.2019 | Podkast

  ...jobber Statped med å undersøke hvordan man best kan legge til rette for skriftspråkstimulering.  Tidlig skriftspråkstimulering er ikke bare viktig for begynneropplæringen i  lesing, men også for inkludering ...
 • Språkvansker og begrepsavklaring

  12.12.2017 | Videoforelesning

  ...denne forståelsen av språkvansker for din praksis? – når det gjelder kartlegging? – med tanke på tiltak? Fører denne forståelsen av språkvansker til endringer i din praksis? – eventuelt hvilke endringer ...
 • Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) og overganger fra barnehagen

  04.05.2020 | Artikkel

  ...ansvar å sørge for at personalet har riktig og nødvendig kompetanse. Det anbefales at barnehagen tidlig også snakker med barnets foreldre om hvilken informasjon de eventuelt skal gi til andre barn og deres ...