Til hovedinnhold
Viser 511–520 av 631 treff.
 • Guldal Lále

  21.11.2018 | App

  ...ordene du har lært tidligere, styrkes hukommelsen for ordene.  Tema: Her presenteres fire temaer og du skal knytte bilder sammen ved å høre på setninger. Ordene som brukes er brukt i tidligere øvelser.  Husk ...
 • Å undervise i lesing på videregående skole

  17.06.2020 | Artikkel

  ...det er det nødvendig å innhente kunnskap om hva hver enkelt elev sliter med og organisere adekvate tiltak. Noe kan ivaretas og styrkes gjennom den ordinære fagundervisningen og noe kan kun avhjelpes gjennom ...
 • Utredning før diagnostisering og identifisering av døvblindhet

  17.06.2016 | Tjeneste

  ...for hverandre, og berøringssansen må benyttes i tillegg. Mål NTT har som formål: å kvalitetssikre tidlig og riktig medisinsk og funksjonell utredning av barn, unge og voksne med sjeldne tilstander og syndromer ...
 • Investt – film om utvidet praksis i videregående skole

  09.11.2015 | Video

  ...praksis og skolen forsøker å kople sammen teori og det praktiske arbeidet.  Alexander Johansen slet tidligere på skolen både faglig og sosialt. Med utvidet praksis synes han det er lettere å lære fordi det ...
 • Tilrettelegging for samspill, språk og inkludering overfor barn med spesielle behov

  13.09.2018 | Artikkel

  Det tidlige samspillet mellom voksne og barn danner grunnlaget for språklig utvikling. Samspillet skjer naturlig for de fleste voksne. Men overfor noen barn trenger man en bevisstgjøring om dette samspillet ...
 • TegnTips til barnehager

  02.06.2021 | Nettressurs

  De yngste barna uttrykker seg tidligere med tegn enn med muntlige ord. Grip sjansen, TegnTips hjelper dere i gang. Tegnspråklige barnehager og barnehager som bruker tegn for å støtte hørende barns talespråklige ...
 • Strakstilbud ved ervervet hjerneskade

  19.06.2016 | Tjeneste

  ...informasjon kort tid etter at skaden har oppstått. Rådene kan ha betydning for utvikling og trivsel i en tidlig fase. Målgruppe Bruker, foreldre og lokale samarbeidspartnere. Mål Samtalene tar utgangspunkt i brukerens ...
 • Alternativ og supplerende kommunikasjon (mp3)

  01.07.2019 | Podkast

  Etter hvert lager de bøker med symboler som Leonard bruker til å kommunisere.  Lær mer om å komme tidlig i gang, med God ASK Les veilederen om ASK i barnehagen (udir.no) Leonard lærer nye ord veldig raskt ...
 • Gode instruksjonsfilmer

  15.03.2017 | Veileder

  ...for personer uten kognitive vansker. Veilederen kan brukes både av deg som ikke har laget film tidligere, og for deg som allerede er i gang med det. Veilederen er delt inn i 10 kapitler. Den tar for seg ...
 • ALLE MED - observasjonsmateriell

  17.01.2017 | Kartleggingsmateriell

  Skjemaet er i tråd med den nasjonale satsingen om å fange opp de barna som sliter med mestring så tidlig som mulig. Obervasjonsmateriellet finnes også i digitalt format.   Inger Kristine Løge, Karina ...