Til hovedinnhold
Viser 521–530 av 631 treff.
 • ALLE MED - observasjonsmateriell

  17.01.2017 | Kartleggingsmateriell

  Skjemaet er i tråd med den nasjonale satsingen om å fange opp de barna som sliter med mestring så tidlig som mulig. Obervasjonsmateriellet finnes også i digitalt format.   Inger Kristine Løge, Karina ...
 • TegnTips til barnehager

  02.06.2021 | Nettressurs

  De yngste barna uttrykker seg tidligere med tegn enn med muntlige ord. Grip sjansen, TegnTips hjelper dere i gang. Tegnspråklige barnehager og barnehager som bruker tegn for å støtte hørende barns talespråklige ...
 • Flerspråklighet og tilrettelegging i grunnskolen

  02.09.2022 | Artikkel

  ...innvilget tiltak etter Opplæringsloven § 2-8 og § 3-12 kan dette gjøres i kombinasjoner mellom mindre grupper, en-til-en-undervisning og fellesundervisning i klassen. Innholdet i slike tiltak må i størst ...
 • Hvorfor kan ikke jeg få bruke hodet? Rapport om eksamen, obligatoriske prøver og vurdering for elever med behov for ASK

  26.02.2020 | Veileder

  ...rettigheter og muligheter, for mer kompetanse om ASK, læring og utvikling. Når det gjelder løsninger og tiltak knyttet til eksamen, peker rapporten på nødvendigheten av å endre forskriften til opplæringsloven ...
 • Brukerundersøkelsen 2016

  09.03.2017 | Publikasjon

  ...erfaringer og synspunkter blir tatt hensyn til i arbeidet med å utforme forslag til aktiviteter og tiltak kvaliteten på læremiddel fra Statped Samarbeidspartnerne som deltok i brukerundersøkelsen, vurderer ...
 • Sakkyndig vurdering

  21.06.2022 | Kapittel

  Vurderinga skal være utførlig, klar, tydelig og individualisert munne ut i konkrete anbefalinger om mål og tiltak knytt til det metodiske arbeidet med barnet/eleven si noe om kva kompetanse det pedagogiske personalet ...
 • Livskvalitet og etiske overveielser

  13.06.2022 | Kapittel

  ...nedsatt funksjonsevne. For eksempel må de vurdere positive og negative sider av helsebehandling, opplæringstiltak og aktivitetstilbud i hverdagen.  Når vi reflekterer etisk, kan vi ta en begrunnet og informert avgjørelse ...
 • Overganger

  15.06.2022 | Kapittel

  ...en aktivitet, samt uro og impulsivitet er noen faktorer som kan skape utfordringer i overganger. Tiltak som gir gode overganger Informasjon og kunnskap. Elevens læringsforutsetninger, behov og interesser ...
 • Filmer om ulike hjerneskader

  01.12.2021 | Artikkel

  Vi møter fire personer som har opplevd en skade i hjernen. De deler sine erfaringer, kunnskap og tiltak som har betydning for læring. Når hjernen skades Når hjernen skades Juna Da Juna ble utsatt for et ...
 • Kompetanseløftet og behov i kommunene

  19.03.2022 | Artikkel

  DEKOM og bruker arenaen bevisst for å styrke PPT inn mot skolene og arbeid med læringsmiljø. Ett tiltak kan være et skole – PPT-årshjul, sier Aas. Høgskolen i Østfold er kommunens kompetansepartner innenfor ...