Til hovedinnhold
Viser 541–550 av 631 treff.
 • C

  30.11.2011

  ...tildekningsprøve, en metode til påvisning av strabisme. Craniostenosis, for trangt kranium, oppstår ved for tidlig lukking av kraniets suturer. Cyclitis, inflammasjon i corpus ciliare, oftest kombinert med iritis ...
 • Hvordan gjør vi det i hverdagen?

  07.09.2022 | Kapittel

  En metode som passer for en person, fungerer ikke nødvendigvis for en annen. Men som beskrevet tidligere er betingelsene for læring ulik. Eksempel på aktivitet   ...
 • Kontrastfølsomhet

  03.07.2012

  (ansiktsbilder med lav kontrast) er en synstest basert på preferanser som er laget for barn på et tidlig utviklingsnivå. Testen viser fra hvilken avstand barnet kan se objekter med lav kontrast. Det finnes ...
 • Brukerundersøkelsen 2016

  09.03.2017 | Publikasjon

  ...erfaringer og synspunkter blir tatt hensyn til i arbeidet med å utforme forslag til aktiviteter og tiltak kvaliteten på læremiddel fra Statped Samarbeidspartnerne som deltok i brukerundersøkelsen, vurderer ...
 • Sakkyndig vurdering

  21.06.2022 | Kapittel

  Vurderinga skal være utførlig, klar, tydelig og individualisert munne ut i konkrete anbefalinger om mål og tiltak knytt til det metodiske arbeidet med barnet/eleven si noe om kva kompetanse det pedagogiske personalet ...
 • Livskvalitet og etiske overveielser

  13.06.2022 | Kapittel

  ...nedsatt funksjonsevne. For eksempel må de vurdere positive og negative sider av helsebehandling, opplæringstiltak og aktivitetstilbud i hverdagen.  Når vi reflekterer etisk, kan vi ta en begrunnet og informert avgjørelse ...
 • Overganger

  15.06.2022 | Kapittel

  ...en aktivitet, samt uro og impulsivitet er noen faktorer som kan skape utfordringer i overganger. Tiltak som gir gode overganger Informasjon og kunnskap. Elevens læringsforutsetninger, behov og interesser ...
 • Hvorfor kan ikke jeg få bruke hodet? Rapport om eksamen, obligatoriske prøver og vurdering for elever med behov for ASK

  26.02.2020 | Veileder

  ...rettigheter og muligheter, for mer kompetanse om ASK, læring og utvikling. Når det gjelder løsninger og tiltak knyttet til eksamen, peker rapporten på nødvendigheten av å endre forskriften til opplæringsloven ...
 • Filmer om ulike hjerneskader

  01.12.2021 | Artikkel

  Vi møter fire personer som har opplevd en skade i hjernen. De deler sine erfaringer, kunnskap og tiltak som har betydning for læring. Når hjernen skades Når hjernen skades Juna Da Juna ble utsatt for et ...
 • Kompetanseløftet og behov i kommunene

  19.03.2022 | Artikkel

  DEKOM og bruker arenaen bevisst for å styrke PPT inn mot skolene og arbeid med læringsmiljø. Ett tiltak kan være et skole – PPT-årshjul, sier Aas. Høgskolen i Østfold er kommunens kompetansepartner innenfor ...