Til hovedinnhold
Viser 551–560 av 631 treff.
 • Overgang mellom barnehage og skole

  07.07.2020 | Kapittel

  ...positiv start allerede fra første skoledag. Overgangen må forberedes i god tid på forhånd.  Gode tiltak Samarbeid mellom hjem, barnehage og skole bør etableres i god tid før barnet begynner på skolen.
 • Statpedundersøkelsen 2020

  19.02.2021 | Artikkel

  ...anbefalinger Basert på analysene i kapittel 6 har vi noen anbefalinger til tiltak for å heve kvaliteten på Statpeds tjenester: Tiltak for å tilpasse tjenestene enda mer i forhold til PPT-kontorenes behov.
 • Etterklangstid og flutterekko

  20.06.2016 | Kapittel

  ...og klaprende lyd, eller gi en spesiell klangfarging av lyden, avhengig av størrelsen på rommet.  Tiltak For å unngå flutterekko bør man ha en såkalt diffusor. Dette kan for eksempel være bokhyller eller ...
 • Et vanlig barn i en vanlig barnehage? Vilkår for deltakelse i barnefellesskap for de yngste barna med cochleaimplantat i barnehagen.

  29.11.2018 | Artikkel

  ...spesialpedagogiske hjelpetiltak og måten disse organiseres på, viser seg å påvirke barnas deltakelse i barnefellesskap. I diskusjonen rettes oppmerksomheten særlig mot hvordan spesialpedagogiske hjelpetiltak bidrar ...
 • Blokkprogrammering og tekstprogrammering

  19.08.2021 | Kapittel

  ...brukes mest fra ungdomsskolen og oppover, men elever med blindhet har ofte behov for å lære dette tidligere da det er begrenset med alternativer. Programmering av robot passer til alle elever med synshemning ...
 • Lappbehandling

  18.11.2011

  ...som ser uskarpt eller skjeler. Viktig å starte lappbehandling så tidlig som mulig Det er viktig å komme i gang med behandling så tidlig som mulig for å oppnå et vellykket resultat. Behandlingen består ...
 • Universitetsveien 19, 4630 Kristiansand

  27.06.2017 | Artikkel

  ...benevnelsen Spicheren UiA. Merk at nå er også studieretningene for klassisk og rytmisk musikk (det tidligere Musikkonservatoriet) lokalisert på Gimlemoen i Sigurd Køhns hus (K-bygget). Bil Fra vest: Følg E39 ...
 • Den bimodale tospråklige utviklingen

  24.06.2016 | Artikkel

  ...essensiell betydning for barnets helhetlige utvikling. Hjernen er predisponert for språk og må stimuleres tidlig. Barn utnytter alle sanser til språkdanning. Barns hjerne har kapasitet til å tilegne seg / lære ...
 • Oversikt over språknivåene

  08.06.2016 | Artikkel

  ...ord: Stopp, gå, det, vil mer, hjelp, vil drikke saft/juice. Språknivå: litt øvet Bygger fraser og tidlige setninger og lærer mer om grammatikk og setningsstruktur.  Barnet kombinerer ord i en meningsfull ...
 • IVAS - informasjons-og kommunikasjonsverktøy

  27.01.2016 | Kartleggingsmateriell

  ...inspirasjon og hente ut spørsmål du ønsker utdypet. Unni Andersen og Ellen Kleven IVAS har tidligere vært utgitt av Statped (2009, 2012 og 2015). IVAS 2019 er revidert og utgitt av SPISS.