Til hovedinnhold
Viser 561–570 av 631 treff.
 • Stamming og digital undervisning

  15.04.2021 | Artikkel

  ...det grunn til å drøfte dette med eleven selv, foresatte og elevens logoped. Dersom eleven ikke tidligere er meldt til logoped kan det være grunn til å vurdere behov for å opprette et slikt samarbeid. Du ...
 • IVAS - informasjons-og kommunikasjonsverktøy

  27.01.2016 | Kartleggingsmateriell

  ...inspirasjon og hente ut spørsmål du ønsker utdypet. Unni Andersen og Ellen Kleven IVAS har tidligere vært utgitt av Statped (2009, 2012 og 2015). IVAS 2019 er revidert og utgitt av SPISS.
 • Stamming i et praksisrettet perspektiv

  12.09.2019 | Artikkel

  Artikkelforfatter: Cliff Baluyot, Karoline Hoff, Ane Hestmann Melle Oppfølging av stamming i barnehagealder og tidlig skolealder Artikkelforfatter: Ane Hestmann Melle, Linn Stokke Guttormsen, Stine Brubak, Alfhild Ingebrigtsen ...
 • E-læring grunnkompetanse i alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)

  20.06.2019 | Nettressurs

  ...talespråk. Du vil få innsikt i hva alternativ og supplerende kommunikasjon er, samt hvordan du kan komme tidlig i gang med dette. Det gis opplæring i hva du kan observere og kartlegge, slik at du lettere kan velge ...
 • – Erfaringsoverføring er avgjørende

  23.06.2022 | Artikkel

  ...uttrykker seg, og ikke minst møte og respondere på deres språklige uttrykk, forklarer rådgiveren. Starter tidlig For at overgangene skal bli så lite belastende som mulig, må alle i laget rundt barnet får nødvendig ...
 • Lesevansker og dysleksi

  20.06.2016 | Artikkel

  ...oppdages dette sent fordi hørselstapet lenge får skylden for lesevanskene. Dermed kommer de nødvendige tiltakene sent i gang sammenliknet med det som skjer rundt normalt hørende dyslektikere. Det er derfor viktig ...
 • Introduksjon

  17.06.2022 | Kapittel

  ...som har afasi (ervervede språk- og kommunikasjonsvansker etter skade i hjernen). Bakgrunnen for tiltaket var at det her i landet er utgitt lite materiell som er spesielt beregnet til bruk i undervisning ...
 • Toleransevindu og affektregulering

  15.06.2022 | Kapittel

  ...voksne rundt eleven lettere kan bli bevisst elevens signaler. Informasjonen kan brukes til å lage gode tiltak og tilpasninger for å kunne være i forkant, og kunne lage gode handlingsplaner hvis det er behov ...
 • Bruk av multimodale lesemedier, en studie av 11 elever som er sterkt svaksynte, på grunnskolens mellom- og ungdomstrinn i Norge

  12.02.2019 | Artikkel

  ...leseferdigheter. Nye begreper utledes og kriterier for anbefalinger av lesemedier foreslås. Det skisseres tiltak for utvikling og tilførsel av synsfaglig kompetanse til skole og hjem samt tematikk for forskning ...
 • Informasjon til skoleeiere og enhetsledere

  10.09.2019 | Artikkel

  ...eksempel 1-2 måneder. For økt læringsutbytte er det lagt opp til egen aktivitet med utprøving av tiltak knyttet til egen praksis.   Etter endt gjennomføring av e-læringen får deltakerne økt kunnskap om ...