Til hovedinnhold
Viser 571–580 av 631 treff.
 • Leseutvikling

  01.07.2020 | Artikkel

  Spesialpedagogisk leseopplæring – en veileder  Veilederen handler om "Helhetslesing – en ramme om metodiske tiltak i spesialpedagogisk lese- og skriveopplæring". Hva er lesing Vigdis Refsahl ...
 • Om kartlegging og tolkning

  28.08.2014

  Kartleggingen har til hensikt å fange opp barn som strever, for å komme raskt i gang med pedagogiske tiltak som kan hjelpe barnet. Det er ikke en utredning og heller ikke et diagnostisk verktøy.   Om Fokus ...
 • Informasjon til skoleeiere og enhetsledere

  10.09.2019 | Artikkel

  ...eksempel 1-2 måneder. For økt læringsutbytte er det lagt opp til egen aktivitet med utprøving av tiltak knyttet til egen praksis.   Etter endt gjennomføring av e-læringen får deltakerne økt kunnskap om ...
 • Lesevansker og dysleksi

  20.06.2016 | Artikkel

  ...oppdages dette sent fordi hørselstapet lenge får skylden for lesevanskene. Dermed kommer de nødvendige tiltakene sent i gang sammenliknet med det som skjer rundt normalt hørende dyslektikere. Det er derfor viktig ...
 • Introduksjon

  17.06.2022 | Kapittel

  ...som har afasi (ervervede språk- og kommunikasjonsvansker etter skade i hjernen). Bakgrunnen for tiltaket var at det her i landet er utgitt lite materiell som er spesielt beregnet til bruk i undervisning ...
 • Toleransevindu og affektregulering

  15.06.2022 | Kapittel

  ...voksne rundt eleven lettere kan bli bevisst elevens signaler. Informasjonen kan brukes til å lage gode tiltak og tilpasninger for å kunne være i forkant, og kunne lage gode handlingsplaner hvis det er behov ...
 • Bruk av multimodale lesemedier, en studie av 11 elever som er sterkt svaksynte, på grunnskolens mellom- og ungdomstrinn i Norge

  12.02.2019 | Artikkel

  ...leseferdigheter. Nye begreper utledes og kriterier for anbefalinger av lesemedier foreslås. Det skisseres tiltak for utvikling og tilførsel av synsfaglig kompetanse til skole og hjem samt tematikk for forskning ...
 • Organiske stemmevansker

  15.02.2022 | Kapittel

  ...det viktig å tenke myk stemmebruk og følge råd for god stemmepleie. Vi anbefaler også å sette inn tiltak for å bli kvitt eventuelle sure oppstøt. Papillomer Papillomer tilhører en virusgruppe som blir betegnet ...
 • Tourettes syndrom og sameksisterende tilstander

  18.10.2021 | Kapittel

  ...elevene og hva som er vanskelig for dem i skolehverdagen, har stor betydning for tilrettelegging og tiltak. Under ses en figur som illustrerer hvordan ulike diagnoser og vansker kan være tilstede hos mennesker ...
 • Matematikk i barnehagen for barn med nedsatt hørsel

  24.06.2016 | Artikkel

  ...grunner, og trenger flere erfaringer med førmatematiske begreper. Førmatematiske begreper tilegnes tidlig i førskolealderen. De kan ikke kommuniseres ved en definisjon, men må oppleves og erfares gjennom ...