Til hovedinnhold
Viser 581–590 av 631 treff.
 • Regning og hørselstap

  24.06.2016 | Artikkel

  ...med nedsatt hørsel kan ha færre erfaringer med matematiske begreper enn jevnaldrende. Forebyggende tiltak er å legge til rette for utvikling av matematisk språk, effektive problemløsnings- og regnestrategier ...
 • Laget rundt eleven

  18.05.2021 | Kapittel

  ...stort ubehag ved å ha elever som utvikler alvorlig skolefravær. Skolene forteller om mange ulike tiltak som har vært forsøkt over tid, uten at eleven klarer å møte opp. PP-tjenestens rolle PP-tjenesten ...
 • Kartlegging

  08.06.2021 | Kapittel

  ...skolefraværet er viktig for å kunne sette inn gode tiltak. Skolefravær hos elever med nevroutviklingsforstyrrelser har alltid flere årsaker. For å treffe med riktige tiltak må man ha et helhetlig bilde av elevens ...
 • Om overganger

  08.07.2020 | Kapittel

  ASF, er det viktig å sørge for god tilrettelegging ved overganger både faglig og sosialt, og at tiltakene blir individuelt tilpasset og skreddersydd for hver enkelt. Personen med ASF trenger forberedelse ...
 • Tourettes syndrom og kartlegging

  03.11.2021 | Kapittel

  ...som vansker og utfordringer, vil være en nødvendig forutsetning for å skreddersy gode pedagogiske tiltak. Relasjonen kommer først Når man skal kartlegge en elevs utfordringer og behov for tilrettelegging ...
 • Leseutvikling

  01.07.2020 | Artikkel

  Spesialpedagogisk leseopplæring – en veileder  Veilederen handler om "Helhetslesing – en ramme om metodiske tiltak i spesialpedagogisk lese- og skriveopplæring". Hva er lesing Vigdis Refsahl ...
 • Om kartlegging og tolkning

  28.08.2014

  Kartleggingen har til hensikt å fange opp barn som strever, for å komme raskt i gang med pedagogiske tiltak som kan hjelpe barnet. Det er ikke en utredning og heller ikke et diagnostisk verktøy.   Om Fokus ...
 • Organiske stemmevansker

  15.02.2022 | Kapittel

  ...det viktig å tenke myk stemmebruk og følge råd for god stemmepleie. Vi anbefaler også å sette inn tiltak for å bli kvitt eventuelle sure oppstøt. Papillomer Papillomer tilhører en virusgruppe som blir betegnet ...
 • Tourettes syndrom og sameksisterende tilstander

  18.10.2021 | Kapittel

  ...elevene og hva som er vanskelig for dem i skolehverdagen, har stor betydning for tilrettelegging og tiltak. Under ses en figur som illustrerer hvordan ulike diagnoser og vansker kan være tilstede hos mennesker ...
 • Autisme og synsvansker

  15.05.2020 | Artikkel

  ...symbolet hvilket eventyr det ønsker. Bruk av taktile planer og symboler vi også bidra til at barnet får tidlige leseerfaringer, symbolene bør derfor plasseres fra venstre mot høyre, som er i leseretning både for ...