Til hovedinnhold
Viser 591–600 av 631 treff.
 • Leselist

  04.09.2019 | Kapittel

  ...punkt 8 under. De fleste med litt erfaring vil greit kunne lese 8-punkt, og det er fint om eleven tidlig vender seg til å lese datapunktskrift. Du finner valget Litterær 6 punkt under Punkt > Tegnpresentasjon ...
 • Barnehagens tilrettelegging for å inspirere og hjelpe leken

  19.02.2019 | Kapittel

  ...å gjøre dette på tilsvarende alder. De må vises det da de ikke vil gjøre det av seg selv. Slike tidlige samspillsleker hjelper det blinde barnet til å forstå sosiale samspill.  Alt lekemateriell det blinde ...
 • Padlet

  23.05.2019 | App

  ...tekst, bilder, videoer og lydklipp. Tavlene kan lagres så du eller elevene kan hente frem igjen tidligere innspill.  Padlet Padlet kan brukes i alle fag og egner seg spesielt til aktivering av forkunnskaper ...
 • Tourettes syndrom og overganger

  03.11.2021 | Kapittel

  ...og vil kunne håndtere overganger bedre hvis de blir forberedt i god tid. Å introdusere en overgang tidlig og gradvis, vil kunne gjøre det lettere. For eksempel vil det være lurt å besøke ungdomsskolen og ...
 • Rapporterte vennskap blant elever som bruker ASK

  10.07.2017 | Artikkel

  ...negative utviklingen av vennskap ble knyttet til økte forskjeller i funksjonsnivå, avslutning av tidligere vennerelasjoner og konflikter eller intriger med andre elever. Referanser Berndt, T. J., og McCandless ...
 • Marginalisering av elever som bruker ASK

  10.07.2017 | Artikkel

  ...norske offentlige skolen at flere elever med særskilte behov tilbringer mer tid utenfor klassen enn tidligere, og de blir mer marginalisert dess eldre de blir. Selv om det ikke er enighet om én felles definisjon ...
 • Ulike måter å lese på

  02.04.2018 | Artikkel

  ...hvem som leser eller når vi leser teksten. Velg bøker etter de samme kriterier som er beskrevet tidligere. Presenter teksten slik at alle kan se den gjennom bruk av bøker i storformat, Interaktiv tavla ...
 • Kontrastiv undervisningsmetodikk

  02.04.2018 | Artikkel

  ...del grunnleggende grammatiske begreper og dermed kan være med og snakke om språk. Dette kan læres tidlig ved å bruke riktig terminologi og gjennom lek. Som et eksempel kan leker som Mitt skip er lastet ...
 • Pedagogens rolle

  19.02.2019 | Kapittel

  ...hvert når pedagogen så at det blinde barnet hadde lært og begynt å like leken, så de verdien av innsatsen de hadde lagt ned. Det motiverte pedagogen til å fortsette og da kunne de selv utvikle mange flere ...
 • Syn og autisme

  08.06.2016 | Artikkel

  ...opplæring Barn med synsvansker og ASF trenger en tilrettelagt opplæringssituasjon. Her er eksempler på tiltak: Skap forutsigbarhet og oversikt. Sørg for at barnet forstår situasjonen. Velg materiale du kan ta ...